Nytt vannkraftverk

Ny sjøfartsutstilling 

Nye 3D-filmer

Hva skjer

Viktig informasjon om smittevern

DuVerden holder åpent for fritidsbesøkende fra tirsdag til søndag, fra kl. 11:00 – 16:00.

Smittevern

Ny sjøfartsutstilling!

Telemark Museum og DuVerden har fått på plass en ny utstilling om lokal sjøfartshistorie i første etasje på DuVerden. Utstillingen er gratis for publikum. I utstillingen kan du lese små fortellinger om sjøfolk, redere, skip, havner, handel og farefulle reiser over hele verden og gjennom flere hundreår.

Installasjon om sekstant!

Sekstanten er et resultat av mange hundre år med utvikling av instrumenter for målig av himmellegemers høyde. Instrumentet har vært viktig for navigatører siden det avløste oktanten rundt år 1800. På de fleste skip som seiler i internasjonal fart er det fremdeles sekstanter ombord. I januar fikk DuVerden på plass en installasjon som viser sekstantens virkemåte. Kom og prøv!

Corona og Ben Body på visualiserings-

bordet!

På vår visualiseringsbord har vi nå fått to nye datasett som besøkende kan bruke og lære fra. Gjennom 3D-visualisering, interaksjon, utforsking, fakta og forskningsresultater kan du nå lære mer om coronaviruset og -pandemien og flere av kroppens organsystemer. Velkommen til en bildevisualisering du aldri har sett før!

Geologiturné

Sammen med Gea Norvegica Geopark reiser DuVerden rund til skoler med et geologiopplegg i eierkommunene til geoparken. I høst er det Larvik og Skien som får tilbudet. Sammen med elevene utforsker vi geologien i skolenes nærområder, og elevene får være geologer og forskere for en dag!

Kodekraft

Grunnet høy etterspørsel, får også niendeklasser delta på «Kodekraft» i 2021 – et gratis, digitalt undervisningsprogram om programmering!

Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.

 

Les mer om Kodekraft her

super:bit

Barn er digitale storforbrukere, men framtida fordrer mer enn forbruk. All digitalitet er skapt med programmering. De ti største selskapene i verden produserer bare programvare. Prosjektet super:bit vil flytte barns interesse som kun digitale konsumenter over til aktivitet, slik at de kan også kan forstå og skape det digitale.

Nye lærerplaner for grunnskolen og videregående har virkelige satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk.

 

Les mer om super:bit her

Følg oss i sosiale medier for flere oppdateringer!

Hovedsamarbeids­partnere