LydLab

Musikk
7. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «utøve musikk», «lage musikk» og «oppleve musikk». Elevene jobber sammen to og to i en kreativ prosess hvor de bruker et digitalt verktøy til å sette sammen musikk-elementer slik at det blir et musikkstykke som passer til en filmsnutt. Mot slutten hører vi på alle bidragene, for at elevene skal få ulike musikalske opplevelser, og kan erfare at ulike uttrykk kan passe til en og samme film.

Kompetansemål etter 7. trinn

Musikk

  • Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Lærer bør være behjelpelig med å dele inn i par.

 

Under besøket

I dette opplegget starter vi med å snakke om musikk og hvordan musikk lages. Deretter snakker vi litt om copyright, før elevene får en innføring i musikkredigeringsprogrammet Soundtrap. Elevene får se en filmsnutt, og skal så sette sammen ulike musikk-elementer til en helhet, ut fra stemning og tempo i filmen. Til slutt presenterer vi alle lydklippene for klassen, slik at elevene kan lytte aktivt og få erfaring med å lytte til ulike resultat.

Vi kan enten ha opplegget på DuVerden, eller komme på besøk til deres skole. Også skoler uten skoleavtale kan få dette opplegget gratis i 2024, men må dekke transport og eventuell inngang til utstilling selv.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva slags instrumenter hører du i musikken du pleier å høre på?
  • Hvordan er en sang vanligvis bygd opp?

Etterarbeid

Soundtrap kan brukes i en gratisversjon, eller elevene kan bruke ipad-appen Garageband. Dette programmet er litt ulikt Soundtrap, men mye av konseptet er det samme.

 

Samarbeidspartner

LydLab er et samarbeid med Equinor Morgendagens helter, som sponser programmet. LydLab er utviklet av VilVite i Bergen.

Foto: VilVite

 

Bestill opplegget