Læring

Ta elevene med på engasjerende og utforskende læringsaktiviteter på DuVerden. Vi har åpent for skole- og barnehagebesøk i ukedagene tirsdag – fredag, fra kl. 09:00 til 15:00. Hos oss kan dere bruke vår interaktive utstilling og/eller velge et av våre læringsprogram. Et besøk består vanligvis av et selvvalgt læringsprogram, lunsj og bruk av utstillingen, men kan også bestå av kombinasjoner av to eller kun ett av de nevnte elementene. Varigheten til et besøk er 2,5 – 3,5 timer avhengig av valgt læringsprogram og brukt tid i utstilling. Vi er glade i besøk, så ta gjerne turen til oss.

Planlegger du et besøk, se her for mer info: Planlegg et skolebesøk

Skjema for bestilling av skolebesøk. 

Regionale gratistilbud

DuVerden er en del av flere ulike regionale tilbud som skoleklasser kan delta på uten at det koster noe for skolen.

Se en oversikt over tilbudene her