Læring

Ta elevene med på engasjerende og utforskende læringsaktiviteter på DuVerden. Vi har åpent for skole- og barnehagebesøk i ukedagene tirsdag – fredag, fra kl. 0900 til 1500. Hos oss kan dere bruke vår interaktive utstilling og/eller velge et av våre læringsprogram. Et besøk består vanligvis av et selvvalgt læringsprogram, lunsj og bruk av utstillingen, men kan også bestå av kombinasjoner av to eller kun ett av de nevnte elementene. Varigheten til et besøk er 2,5 – 3,5 timer avhengig av valgt læringsprogram og brukt tid i utstilling. Vi er glade i besøk, så ta gjerne turen til oss.

Planlegger du et besøk, se her for mer info: Planlegg et skolebesøk

 

Kodekraft

Kodekraft er et undervisningsprogram for tiende trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.

Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.

 

Les mer om Kodekraft her

super:bit

Barn er digitale storforbrukere, men framtida fordrer mer enn forbruk. All digitalitet er skapt med programmering. De ti største selskapene i verden produserer bare programvare. Prosjektet super:bit vil flytte barns interesse som kun digitale konsumenter over til aktivitet, slik at de kan også kan forstå og skape det digitale.

Nye lærerplaner for grunnskolen og videregående har virkelige satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk.

 

Les mer om super:bit her