Læring

Ta elevene med på engasjerende og utforskende læringsaktiviteter på DuVerden. Vi har åpent for skole- og barnehagebesøk i ukedagene tirsdag – fredag, fra kl. 09:00 til 15:00. Hos oss kan dere bruke vår interaktive utstilling og/eller velge et av våre læringsprogram. Et besøk består vanligvis av et selvvalgt læringsprogram, lunsj og bruk av utstillingen, men kan også bestå av kombinasjoner av to eller kun ett av de nevnte elementene. Varigheten til et besøk er 2,5 – 3,5 timer avhengig av valgt læringsprogram og brukt tid i utstilling. Vi er glade i besøk, så ta gjerne turen til oss.

Planlegger du et besøk, se her for mer info: Planlegg et skolebesøk

Skjema for bestilling av skolebesøk. 

Nytt gratis opplegg!

Vi lanserer et spennende nytt opplegg om karbonfangst og lagring for alle 10 klassinger i Vestfold og Telemark.

Mer informasjon og påmelding

Kodekraft

Kodekraft er et undervisningsprogram for 9. og 10. trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.

Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.

 

Les mer om Kodekraft her

Programmeringsturné

I samarbeid med NITO inviterer vi nå til programmeringsturne i Vestfold og Telemark. Her tilbyr vi et gratis, spennende og læringsrikt programmeringskurs til ett trinn på én skole i hver av kommunene som ikke har skoleavtale med DuVerden. Kurset holdes enten hos oss eller hos de respektive skoler. Da det kun er plass til ett trinn per kommune, gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

 

Les mer om turnéen her

Geologiturné

Sammen med Gea Norvegica Geopark reiser DuVerden rund til skoler med et geologiopplegg i eierkommunene til geoparken. I høst er det Larvik og Skien som får tilbudet. Sammen med elevene utforsker vi geologien i skolenes nærområder, og elevene får være geologer og forskere for en dag!