Kodekraft

DuVerden sjøfartsmuseum + vitensenter med gratis undervisningsprogram til ungdomstrinnet:
Tilbud til 9. og 10. trinn i Vestfold og Telemark

Grunnet høy etterspørsel, får også niendeklasser delta på «Kodekraft» – et gratis, digitalt undervisningsprogram om programmering!

Kodekraft er en gratis undervisningspakke på to skoletimer, skreddersydd til læreplanen for 9. og 10. trinn. Det er ti regionale vitensentre som har gått sammen om å lage Kodekraft. Takket være støtte fra Equinors talentprogram Morgendagens helter, kan Kodekraft leveres kostnadsfritt til skolene.

 

Utvikler digitalt energispill

Undervisningsprogrammet gjennomføres som en dobbelttime på skolen, etterfulgt av individuelle oppgaver på skolen eller hjemme. Sammen med en vitensenterformidler skal elevene programmere et spill hvor handlingen er tett knyttet til dagens energiutfordringer.

– Kodekraft er en inspirerende og kreativ programmeringspakke som lar ungdom utfolde seg i teknologiens univers gjennom praktisk programmering. Ved å tilby elever praktisk læring innen realfag håper vi at flere elever fra Vestfold og Telemark og resten av landet ser hvor gøy realfag kan være, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

 

Elevene opplever mestring

Undervisningsprogrammet er utviklet av ti regionale vitensentre og Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter, og tilbys gratis til alle 9.- og 10.-klasser i Norge. Hensikten med Kodekraft er å gi elevene en grunnleggende forståelse for programmering, samtidig som de får kjennskap til verdens energiutfordringer. Målet er å skape realfagsglede gjennom praktisk læring.

På landsbasis har hele 9 000 elever, fordelt på 472 skoleklasser, deltatt på Kodekraft. Over 1500 elever fra Vestfold og Telemark har deltatt. Tilbakemeldinger fra over 100 lærere forteller at elevene opplever mestring og lærer noe nytt. Lærer Sølvi Valdersnes fra Geilo skole syntes undervisningen som hennes elever fikk være med på var givende:

– Kodekraft var lærerikt, både for elevene og meg. Og de vil gjerne fortsette på samme plattform når vi skal jobbe videre med programmering, sier Valdersnes.

 

Avgjørende kunnskap

Programmering er et nytt element i flere fag, og vil for kommende arbeidsgenerasjoner være viktig kunnskap å tilegne seg. Likevel er det mange ungdommer som ikke kjenner til programmering før på videregående.

– Kunnskap om programmering og koding er avgjørende for morgendagens arbeidsplasser, og vi ser en økt tendens av programmering i ulike skolefag. Derfor er det viktig at flere lærer seg grunnleggende programmering, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft.

 

Tilknytning til læreplaner

I fagfornyelsen inngår programmering som et nytt element i flere fag. Kodekraft vil gi en grunnleggende innføring i programmering som gir elevene økt forståelse når de møter dette tema på videregående skole. Undervisningen omfatter også kompetansemål innen flere fag i eksisterende læreplan. Dette kan du lese mer om på vår nettside www.kodekraft.no.

Fakta om Kodekraft

  • Kodekraft er et undervisningsprogram for niende og tiende trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.
  • Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.
  • Undervisningens hoveddel varer i 90 minutter og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering.
  • Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene bruker enten PC, Chromebook eller nettbrett.
Les mer på Kodekraft.no

Om Equinor Morgendagens Helter:
Equinor jobber tett med flere av landets vitensentre gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, der satsing på realfag står sentralt. Morgendagens Helter handler om å løfte frem mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater.

 

Kontakt
Dette må du gjøre for å bestille Kodekraft til din klasse/skole:

Send en epost med skole og klasse ønsket dato og tidspunkt for leveranse til tma@du-verden.no

Vi håper dere synes dette er et positivt tilbud og at vi kan finne en tid for at du/dere får dette levert til dine/deres elever.