Opplevelser på DuVerden

DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter er et historisk og vitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Porsgrunn.

DuVerden har rollen som regionalt vitensenter for Vestfold og Telemark, samt å være en en visningsarena for lokal sjøfartshistorie.

DuVerden kan besøkende utforske og lære om sjøfartshistorie og vitenskap gjennom aktiv bruk av utstillingen. Sjøfartsmuseet er en integrert del av vitensenteret, med interaktive installasjoner knyttet til ulike temaer som klima og energi, last og loss, logistikk og sikkerhet. Med interaktive installasjoner er målet at besøkende skal lære gjennom aktivitet, samarbeid, interaksjon og utforsking, fremfor å være passive tilskuere og konsumenter.  

Klima- og energisonen

Energi og klima er viktige fokusområder for DuVerden. I denne sonen kan du bl.a. se, lytte og lese om energikilder til havs, ballastvann og klimautfordringer knyttet til sjøfart og industri og f.eks. lære om været i Værrommet, prøve dine ferdigheter på Vannkraftverket eller mate den vennlige roboten Gassulf med ting som hjelper ham med å lage biogass.

Last, loss og logistikk-sonen

Indutstrien har vært og er en stor godsgenerator i Grenland og har med det lagt grunnlaget for stor skipstrafikk og travle havner. Havnene er sentrale knutepunkt mellom sjø og land og inn- og utland. I denne sonen kan du bl.a. lære om bryggearbeidernes virke og conteinerrevolusjonen, øve deg som båtfører i skipssimulatoren, laste containere med kransimmulatoren eller utforske virkemåten til taljer i Ta i et tak. Kanskje du klarer å løfte 100 kilo med én arm i Ta i et ekstra tak?

Sikkerhets-sonen

I Grenland finnes en av landets største risikosoner for akutt forurensing med landbasert industri og tilhørende sjøtransport av farlig gods. Sikkerhet i sjøfart og industri er viktig og har høy fokus. Se, lytt og les om bl.a. lastelinjemerker, slepebåter, losvesen og Brevik VTS, test din reaksjonsevne på Alarmen går, ungår du sjøsyke gjennom Vortex-tunnellen, utforsk Bernoulli-effekten med Vel Blåst og se hvem som er best til å fange de fallende pinnene i Full Fokus.

3D-kino

DuVerden har vår egen 3D-kino med plass til 48 personer. For tiden viser vi film to ganger om dagen i helgene for våre besøkende. Filmene varere mellom 10 og 15 minutter og er valgt ut for å passe for de aller fleste.

 

3D-kino program

Utstilling om sjøfart

Telemark Museum og DuVerden har en utstilling om lokal sjøfartshistorie i 1. etasje på DuVerden. Utstillingen er gratis for publikum. I utstillingen kan du lese små fortellinger om sjøfolk, redere, skip, havner, handel og farefulle reiser over hele verden og gjennom flere hundreår.

Sjeldne jordartsmetaller

Visste du at vårt moderne liv avhenger av 17 spesielle grunnstoffer?

I en utstilling i 1. etasje kan du lære om disse 17 grunnstoffene som kalles for sjeldne jordartsmetaller (på engelsk kalt Rare Earth Elements – REE). Sjeldne jordarter er verken sjeldne eller jordarter. De er metaller og finnes naturlig i jordskorpa, men det er vanskelig å utvinne dem i ren form.

Barnebursdag

Det er kjempegøy for barna å feire bursdag på Duverden! Og de voksne kan hygge seg med barna – uten å måtte tenke på planlegging og opprydding, bursdagsverten tar seg av det meste.

Les mer

Verksteder

På DuVerden holdes det skapende og lærerike verksteder i helgene. Det kan være å lage slim, programmere LEGO-roboter, og mye annet gøy for store og små.

Bilde er hentet fra krystalleggverksted.