LydLab

Musikk, kunst og håndverk
8-9. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «utøve musikk», «lage musikk» og «oppleve musikk». Elevene jobber sammen to og to i en kreativ prosess hvor de bruker et digitalt verktøy til å sette sammen musikk-elementer slik at det blir et musikkstykke som passer til en filmsnutt. Mot slutten av økta hører vi på alle bidragene, slik at elevene får ulike musikalske opplevelser, og kan se at ulike uttrykk kan passe til en og samme film.

Kompetansemål etter 10. trinn

Musikk

  • Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

Kunst og håndverk

  • Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Lærer bør være behjelpelig med å dele inn i par.

 

Under besøket

I dette opplegget starter vi med å snakke om musikk og hvordan musikk lages. Deretter snakker vi litt om copyright, før elevene får en innføring i musikkredigeringsprogrammet Soundtrap. Elevene får se en filmsnutt, og skal så sette sammen ulike musikk-elementer til en helhet, ut fra stemning og tempo i filmen. Til slutt presenterer vi alle lydklippene for klassen, slik at elevene kan lytte aktivt og få erfaring med å lytte til ulike resultat.

Vi kan enten ha opplegget her hos oss ved DuVerden, eller komme på besøk til deres skole. Også skoler uten skoleavtale kan få dette opplegget gratis i 2024, men må dekke transport og eventuell inngang til utstilling selv.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hvilke ulike deler består et musikkstykke av?
  • Hvordan er en sang vanligvis bygd opp?

Etterarbeid

Soundtrap kan også brukes i en gratisversjon, eller elevene kan bruke ipad-appen Garageband. Dette programmet er litt ulikt Soundtrap, men mye av konseptet er det samme.

 

Samarbeidspartner

LydLab er et samarbeid med Equinor Morgendagens helter, som sponser programmet. LydLab er utviklet av VilVite i Bergen.

Foto: Thor Brødreskift, VilVite

Bestill opplegget