Tekna-tour

Tekna fyller 150 år i 2024 og feirer med å gi alle landets vitensentre midler for at flere elever får besøke sitt lokale senter i året som kommer. Vi inviterer derfor ett trinn (5. – 7. trinn) på en skole i hver kommune i Vestfold og Telemark uten skoleavtale med DuVerden til et gratis besøk. Dere velger om dere vil komme til oss, med besøk i vår interaktive, spennende og lærerike utstilling i tillegg til et undervisningsopplegg, eller om vi kommer til dere med en av våre aktiviteter.

 

 

Tekna er en fagforening som har medlemmer med mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap, og har ca. 100 000 medlemmer. Teknas formål er blant annet å skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats, og fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisk-naturvitenskapelige fagområder. (Kilde: tekna.no)

DuVerden er regionalt vitensenter for Vestfold og Telemark. Vi jobber for å øke interessen, forståelse for og rekruttering til realfagene blant allmenheten og skoleelever. Vi skal være en realfaglig ressurs som gir et godt tilbud til skoler i vår region.

Gjennom våre felles og sammenfallende målsettinger har Tekna og DuVerden funnet frem til samarbeidet om å gi dette tilbudet til skoler i vår region. Tekna fyller 150 år i 2024, så dette tilbudet er en del av deres jubileumsår.

Læringsaktiviteter

Dere kan velge et besøk fra oss til deres skole, eller et besøk på DuVerden. Besøker dere senteret kan dere velge en av de ordinære læringsaktivitetene i tillegg til bruk av vår interaktive og lærerike utstilling. Velger dere besøk av oss velger dere en av læringsaktivitetene nedenfor. Dette er et tilbud til ett trinn (5. – 7. trinn) på en skole i hver kommune i Vestfold og Telemark uten skoleavtale med DuVerden.

NB! Vi kan også komme på gratis skolebesøk med programmering på 5-7. trinn, uavhengig av dette prosjektet. Informasjon og forespørsel her.

 

GÅ TIL OVERSIKT OVER LEDIGE KOMMUNER HER

SCRATCH

Passer for 5. – 7. trinn
Varighet ca. 60 min.
Maks 28 elever per gruppe

Lær å lage animasjoner og enkle dataspill! Scratch er et programmeringsspråk beregnet på barn fra 8 til 16 år, og er en grei introduksjon til koding. Scratch bruker ferdige funksjonsblokker som lar deg flytte på figurer, spille av lyder og vise effekter. Disse blokkene kan hektes sammen i kjeder som til sammen blir programmer du kan leke med og vise frem til andre. Når du bruker Scratch trener du kreativiteten din, tenker logisk og samarbeider med andre elever. Elevene jobber to og to, lærer om hvordan programmet virker, utforsker mulighetene, og lager hvert sitt dataspill til slutt. Scratch er gratis og elevene kan jobbe videre med programmet på skolen eller fritiden.

 

Insektshotell

Passer for 5. – 7. trinn
Varighet ca. 60 min.
Maks 30 elever per gruppe

Å lage insektshotell er et tiltak for å hjelpe insekter i nærmiljøet. Disse kan lages på ulike måter, og vi vil vise noen eksempler, og snakke om hva de kan fylles med, og hvor de bør henges. Elevene får så bygge hvert sitt insektshotell, og så fylle med litt materialer som insekter kan trives i. Elevene kan bruke ulike verktøy i aktiviteten.

Aktiviteten kan passe å ha på et sløyd-rom eller lignende.

Det er fint hvis elevene i forkant av besøket samler litt materialer til å innrede hotellet. Dette må være tørt, og kan være greiner, kvister, bark, o.l. Ikke grønt grass eller blader.

For mer informasjon om opplegget og tilhørende for- og etterarbeid, se her.

Lydlab

Passer for 7. trinn
Varighet ca. 90 min.
Maks 30 elever per gruppe

I denne økten skal elevene lage musikk til et filmklipp. Vi bruker et online redigeringsprogram som heter Soundtrap, og biblioteket med samples som ligger der. Filmklippet har ulik stemning og tempo i ulike deler av filmen, og elevene skal prøve å få musikken til å passe til det vi ser på filmen. Vi avslutter med å høre på klippene fra gruppene i klassen.

For mer informasjon om opplegget og tilhørende for- og etterarbeid, se her.

LEGO Spike Prime

Passer for 5. – 7. trinn
Varighet ca. 90 min.
Maks 28 elever per gruppe

 

Lego Spike Prime er utviklet av Lego for å jobbe med programmering på mellomtrinnet. Elevene jobber sammen i par med å bygge og programmere en robot. Elevene får øvd seg i å tenke algoritmisk og samarbeide med hverandre, og ser gleden i å skape en funksjonell robot.

MICRO:BIT / ROBOTBALL

Passer for 5. – 7. trinn
Varighet ca. 90 min.
Maks 28 elever per gruppe

Micro:bit er en liten datamaskin, godt kjent for mange. Den er laget med formål om å lære barn og unge å programmere. Da mange allerede har kjennskap til Micro:Bit, tilbyr vi to nivådelte kurs. Det ene nivået er for nybegynnere hvor man blir kjent med Micro:Bit og lager noen enkle programmer. For de som allerede har programmert en del, kan man velge Robotball. Her programmerer man micro:biter som en fjernkontroll for å styre en bil. Opplegget avsluttes med en spennende konkurranse mellom gruppene.

Søknadsskjema

Fyll ut og send inn søknadsskjemaet under dersom dere ønsker et gratis besøk fra DuVerden Vitensenter. Ved eventuelle spørsmål kontakter dere Thomas Hansen på epost th@du-verden.no eller telefon 90 24 45 29.

Dersom du jobber i en kommune som har skoleavtale med DuVerden kan du ikke benytte deg av dette tilbudet, men kan bestille et ordinært besøk i skjemaet du finner link til på denne nettsiden.

 

Oversikt over hvilke kommuner som har bestilt

Oversikten oppdateres manuelt. Det kan derfor være noe forsinkelser i listen som viser hva som er ledig. Dersom kommunen din står som booket kan du likevel sende inn ønske, og vil da stå på venteliste frem til 01.08.2024.

Ledige

Larvik
Midt-Telemark
Notodden
Siljan

Booket

Fyresdal
Færder – Teie
Hjartdal
Holmestrand – Klokkerjordet
Kragerø – Kragerø barne- og ungdomsskole

Kviteseid
Nissedal
Sandefjord – Bokemoa
Seljord
Tinn
Tokke
Tønsberg – Sem
Vinje

Venteliste

Etter 01.08.2024 frigis besøk fra kommuner som ikke har bestilt, og disse kan gis til skoler på venteliste.