Gratis Super:bit-besøk

Matematikk
5. - 7. trinn
Varighet ca. 90 minutter

Vi har tidligere vært på besøk på barneskoler i hele Vestfold og Telemark med opplæring i programmering for både elever og lærere, og hatt med en Super:bit utstyrskasse til hver skole. Nå i 2024 og 2025 har vi igjen mulighet til å komme på besøk til ett trinn på din skole for et gratis programmeringsopplegg.

Vi tilpasser besøket ut fra hvor mye klassen har brukt programmering tidligere, så si gjerne litt om det i «annet»-feltet på bestillingen.

 

Forespørsel om besøk

Kjerneelementer

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «utforskning og problemløsning», «resonnering og argumentasjon» og «representasjon og kommunikasjon». Elevene jobber praktisk med blokkprogrammering og får også programmert en robot og sett programmene sine i den fysiske verden. Vi starter med en felles introduksjon om programmering og micro:bit. Deretter lager vi et program på micro:biten sammen før elevene får oppgaver å løse med roboten på egenhånd.

 

Kompetansemål matematikk

5.trinn

  • lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker

6.trinn

  • bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

7.trinn

  • bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før DuVerden kommer på besøk.

 

Under besøket

Avhengig av hvor mye erfaring klassen har med programmering starter vi med litt analog programmering før elevene får utlevert micro:biter og PC-er. Etter en kort introduksjon til blokkprogrammering og micro:bit hvor vi lager et program sammen, får elevene ulike oppdrag de skal løse på egenhånd. Oppdragene de får avhenger av klassens erfaring med programmering og kan variere mellom å kjøre en distanse i rett linje til å bruke ulike sensorer.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket fra DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva bruker vi datamaskiner til?
  • Hvor finner vi datamaskiner?
  • Hva med roboter?

Aktiviteter

ressurssiden til super:bit ligger det tre introduksjonsoppgaver som kan være fine å gjøre hvis klassen ikke har jobbet med programmering tidligere. Disse er det som kalles analog programmering, og bruker ikke hverken datamaskiner eller roboter.

Etterarbeid

Super:bit har mange undervisningsopplegg på ressurssiden sin hvor man fortsetter å bruke micro:bit-utstyret i utstyrskassen. Det finnes også flere andre gratis nettressurser som kan brukes til å programmere etter besøket, som kun bruker datamaskinen. Eksempler på dette er Arcade, Scratch og Code Studio.