Nytt vannkraftverk

Nye 3D-filmer

Du magiske verden

GLADNYHET!

DuVerden åpner opp igjen. Vi holder åpent for fritidspublikum i helgene, men foreløpig ikke i ukedagene. Verkstedene våre er fremdeles stengt. I ukedagene er senteret åpent for skoleklasser. Velkommen!

Maks antall personer samtidig på senteret er 60. 

 

 

Vi holder for tiden på med å fornye vår hjemmeside. Noe av informasjonen kan være ufullstendig eller midlertidig.

Viktig informasjon om smittevern

På DuVerden er din – og vår – trygghet viktigst

Smittevern

Nytt vannkraftverk!

DuVerden har fått nytt digitalt vannkraftverk. Kom på besøk og test dine kunnskaper om vannkraft og finn ut hvem som kan produsere mest energi!

Installasjon om sekstant!

Sekstanten er et resultat av mange hundre år med utvikling av instrumenter for målig av himmelegemers høyde. Instrumentet har vært viktig for navigatører siden det avløste oktanten ved århundreskiftet 17-18-hundretallet. På de fleste skip som seiler i internasjonal fart er det fremdeles sekstanter ombord. I januar får DuVerden på plass en installasjon som viser sekstantens virkemåte. Kom å prøv.

 

Kilde bilde: https://snl.no/sekstant

Corona og Ben Body på visualiserings-

bordet!

På vår visualiseringsbord har vi nå fått to nye datasett som besøkende kan bruke og lære fra. Gjennom 3D-visualisering, interaksjon, utforsking, fakta og forskningsresultater kan du nå lære mer om coronaviruset og -pandemien og flere av kroppens organsystemer. Velkommen til en bildevisualisering du aldri har sett før!

Kodekraft

Kodekraft er et undervisningsprogram for tiende trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.

Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.

 

Les mer om Kodekraft her

super:bit

Barn er digitale storforbrukere, men framtida fordrer mer enn forbruk. All digitalitet er skapt med programmering. De ti største selskapene i verden produserer bare programvare. Prosjektet super:bit vil flytte barns interesse som kun digitale konsumenter over til aktivitet, slik at de kan også kan forstå og skape det digitale.

Nye lærerplaner for grunnskolen og videregående har virkelige satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk.

 

Les mer om super:bit her

Følg oss i sosiale medier for flere oppdateringer!

Hovedsamarbeids­partnere