Lagoppsett

Hver skole stiller med et lag med tre deltakere. Skoler med flere enn 150 elever på 9. trinn kan stille med to lag. Lagene kan ikke ha bare et kjønn representert. Sørg for å ha reserve(r) slik at dette blir ivaretatt, dersom en fra laget blir forhindret fra å møte på konkurransedagen.

Forberedelse og utvelgelse

Skolen velger sitt lag. Skolen avgjør selv hvordan utvelgelsen foregår. Øvingssett med oppgaver kan benyttes til trening og/eller konkurranse internt.