Kodeknekkeren

Matematikk
8.-10. trinn
Varighet 90-120 minutter

I denne aktiviteten jobber vi hovedsaklig med kjerneelementene «utforsking og problemløsning» og «resonnering og argumentasjon». Elevene jobber med et variert utvalg av oppgaver som dekker deler av de fleste kunnskapsområdene i faget. Gjennom arbeidet med disse oppgavene må elevene bruke ulike problemløsningsstrategier, og samarbeide, diskutere, lese, regne og gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål

Matematikk

Elevene jobber med å hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster, tabeller og figurer, utforske og finne sammenhenger, anvende og presentere matematikk på ulike måter og samarbeide og kommunisere om matematiske løsninger. Dette er kompetanse som er nyttig i alle fagområdene innenfor matematikk.

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Klassen deles inn i grupper på tre til seks elever, maks seks grupper.

 

Under besøket

Vi starter med en felles introduksjon og en problemløsingsoppgave som gruppene skal løse raskest mulig. Gruppa som løser oppgaven først får en legokloss som de kan kjøpe seg hint med under kodeknekkerkonkurransen. Deretter har vi en gjennomgang av trinnene i en problemløsningsprosess og ulike problemløsningsstrategier, før elevene jobber gruppevis med kodeknekkeroppgaver. Oppgavene er laget slik at de må bruke svaret fra en oppgave for å finne ut hvilken oppgave som er den neste, samtidig som de også har en kode som oppdateres etter hvert. Gruppa som først fullfører et oppgavesett og finner frem til riktig kode, får åpne opp kodelåsen på vår hemmelige boks hvor premien ligger.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Matematikk

  • Hvordan kan vi hente ut nødvendig informasjon som trengs for å løse et problem?
  • Hvilke utfordringer i dagliglivet ligner på oppgaver fra matematikkboka?

Problemløsning

  • Hvilke strategier bruker elevene når de ikke er sikre på hvordan de skal løse en oppgave?
  • Er elevene bevisst ulike problemløsningsstrategier?

 

Aktiviteter til forarbeid

Øvingsoppgaver til kodeknekkeren

Vi har laget en video med noen øvingsoppgaver som kan være fine å gå igjennom før besøket på DuVerden.

Etterarbeid

Fortsette å jobbe med problemløsningsoppgaver. Det finnes mange ressurser på nettet, for eksempel:

Se på tidligere gitt eksamensoppgaver, og diskuter hvilke problemløsningsstrategier kan brukes på ulike oppgaver.