Atomer og molekyler

Naturfag
5.-7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

Denne aktiviteten hører under kjerneelementene «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «energi og materie». Dette er en opplevende og undrende aktivitet der vi på en kortfattet og enkel måte blir kjent med sentrale begreper innenfor tema stoffer og partikler, og modellene vi bruker for å forstå vår fysiske verden. Elevene vil se hvordan vår forståelse av verden rundt oss har endret seg etter som vår kunnskap om temaet har blitt utvidet.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

  • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
  • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
  • bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i grupper på ca. fire elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden. Elevgrupper på over 30 elever vil bli delt i to puljer.

 

Under besøket

Denne aktiviteten er en serie små forsøk og øvelser hvor elevene utforsker partikkelmodellen, faseoverganger og kjemiske reaksjoner. Vi snakker om hvordan vår forståelse for hvordan verden er bygget opp har endret seg over tid, og hvilke modeller menneskene har laget seg for stoffer og reaksjoner. Vi utforsker hvordan stoffer i forskjellige faser har forskjellige egenskaper og snakker om branntrekanten og brannsikkerhet.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Kjemi:

  • Ideen om de fire grunnleggende elementene (ild, luft, jord og vann) er mye eldre enn moderne kjemi, men har holdt seg levende i populærkulturen. Har elevene hørt om disse?
  • Nå vet vi at ting i verden rundt oss består av atomer. Et stoff med bare én type atomer kalles et grunnstoff. Hvilke grunnstoffer kjenner elevene til?
  • Vann ute i naturen er i en av tre former (faser). Hvilke da?

Branntrekanten:

  • Snakk om branntrekanten. Vet elevene hva som skal til for at det kan bli brann?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Faser

Eksperimenter med hvordan dere kan få vann til å skifte mellom forskjellige faser – fra fast til flytende til gass.

Branntrekanten

Hvis du fjerner en av sidene i branntrekanten, kan du slukke en brann. Tenn et telys og la elevene foreslå måter å slukke det på som bruker alle tre mulighetene. Test dem.

Etterarbeid

Disse aktiviteten kan fungere som en introduksjon til å arbeide med kjemiske reaksjoner i naturfag.

 

Bruk av rødkål som pH-indikator

Indikatorer er stoffer som forandrer farge i kontakt med sure eller basiske løsninger. Vi kan si at fargen endrer seg når pH-verdien til løsningen endrer seg. Rødkålsaft egner seg godt som indikator. Fargespekteret kommer tydeligst frem i basiske løsninger, hvor man kan få både gul, grønn og blå farge. I sure løsninger vil rødkålsaften få en sterk rødfarge. Du kan teste ulike stoffer ved å helle de over i en liten beholder og tilsette litt rødkålsaft. Dersom stoffene er i fast form bør de blandes ut i vann. Sitronsyre, brus, vaskemiddel og oppvasksåpe kan være fine stoffer å teste ut.

 

Lage CO₂

Når man blander natron og eddik dannes karbondioksidgass. Ved å danne og fange denne gassen i en beholder, eksempelvis et reagensglass eller en kolbe, kan man demonstrere og studere hvordan karbondioksid kan brukes til å slukke ild. Hell reagensglasset med CO₂-gass over et lys og observer hva som skjer.

 

DuVerden har to aktiviteter som handler om kjemi i mat:

«Muffinsverksted» og «Hva skjer med stoffene?».