Muffinsverksted

Naturfag, mat og helse
5. - 7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

Denne aktiviteten hører til under kjerneelementet «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» i naturfag. Elevene får trening i bruk av den hypotetisk-deduktive metode, som er den mest grunnleggende metoden i naturvitenskapen. I denne aktiviteten skal elevene sette opp en hypotese, gjøre forsøk for å samle data, og presentere resultater og konklusjoner.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

Mat og helse

  • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
  • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene jobber i grupper på ca. 3 elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Det elevene i fellesskap skal undersøke er hvilken effekt de forskjellige ingrediensene i en muffins-oppskrift har. Hver gruppe skal endre på mengden av én ingrediens – noen skal doble mengden av den ingrediensen, mens andre skal fjerne ingrediensen. De skal sette opp en hypotese for hvilke utslag denne endringen vil få på de ferdige muffinsene, bake muffinsene etter sin modifiserte oppskrift, og så vurdere resultatene opp mot hypotesen. Vi gjennomgår resultatene i fellesskap og ser om vi kan komme opp med en samlet konklusjon.

Allergener: Melk, egg og gluten

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Heving er et tema som elevene sikkert har vært innom, men det er ikke sikkert de har noe forhold til det. Ting det kan være fint å snakke om her:

  • Hva betyr det at vi sier at bakevarer hever seg?
  • Hvordan får vi bakevarer til å heve seg?
  • Hvorfor gjør vi at noen bakevarer hever seg, mens for andre lar vi være?
  • Hva skjer med bakevarer som ikke får hevet seg så mye som de skulle?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Papirfly

På muffinsverkstedet skal vi se hva som skjer med muffinsene når vi endrer på oppskriften. En morsom aktivitet som dere kan prøve i forkant er å brette et papirfly og så hoppe over et av trinnene. Gå først gjennom oppskriften en gang på vanlig måte, og bestem dere så for hvilket trinn dere vil endre. Hva tror dere kommer til å skje? Følg deres endrede oppskrift. Hva skjedde? Stemte gjetningen deres? Dere kan for eksempel bruke denne oppskriften: Slik bretter du verdens beste papirfly

Etterarbeid

Etter å ha blitt kjent med den hypotetisk-deduktive metode, er neste skritt å la elevene velge mer fritt hva de har lyst til å forske på. Det å velge seg ut en god hypotese som er testbar for elever er en utfordring det er nyttig å trene på. I denne aktiviteten har vi valgt å la alle gruppene undersøke samme emne, og la hver gruppe endre én variabel for å se hvilken innvirkning den har på sluttresultatet.