Hva skjer med stoffene?

Naturfag
1.-2. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobbes det med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter» og «energi og materie». Elevene jobber praktisk og utforskende og gjennom sansing, opplevelse og erfaring lærer de å forstå verden rundt seg. Ved å arbeide med stoffer må de bruke egne forkunnskaper og naturfaglige begreper for å forklare og forstå vår fysiske verden. Naturfaglig praksis innebærer også å gjøre risikoanalyser ved forsøk og praktisk arbeid og det gjør vi også her.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

Kompetansemål etter 2. trinn

Naturfag

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i grupper på tre. Anbefalt størrelse per pulje er 15 elever. Klasser på over 18 deles for gjennomføring i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Elevene jobber i grupper med fem ukjente stoffer. Først skal elevene prøve å finne ut hvilke stoffer de har med å gjøre. De undersøker stoffene med bruk av syns- og luktesansen for å kategorisere dem i to grupper etter egenskaper. Deretter skal de måle opp riktig mengde stoff (masse og volum), blande dem sammen og tilføre en ytre påvirkning (varme). I forkant av oppvarmingen går vi gjennom farer og uhell som kan skje og hva vi skal gjøre hvis uhellet er ute. Mens stoffene varmes opp måler elevene temperaturen og gjør observasjoner av hva som skjer. Til slutt har vi en felles oppsummering. Elevene får med seg produktet hjem.

Allergener: Melk

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Kjemi

  • Hva er kjemi?

Stoffer

  • Hva er tingene rundt oss laget av?
  • Hva er stoffer?
  • Hva skjer når stoffer forandrer seg?
  • Hvor blir stoffene av?
  • Kan de bli borte?

Konsistens

  • Hvordan kjennes ulike stoffer ut, f.eks. sand, vann, leire, plastelina, steiner, mel eller sjampo?
  • Hva betyr det at noe er flytende, seigt, rennende, knasende, hardt, mykt?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Spiker i ulike væsker

Finn frem like glass, legg en spiker i hvert glass og fyll på med ulike væsker til spikerne er dekket. Det kan være saltvann, springvann, matolje og saltsyre. Ta plast eller lignende over glasset slik at væskene ikke fordamper. Start med å sette opp hypoteser – hva tror dere vil skje med gjenstandene over tid? Så kan dere følge med på forsøket over flere dager og se hva som hender. Stemte hypotesene deres eller ikke? Hvorfor tror dere at dette skjer?

Hva skjer med eggene?

Finn frem like glass, legg et egg i hvert glass og fyll på med ulike væsker til eggene er dekket. Bruk gjerne eddik, vann, cola eller melk. Ta plast eller lignende over glasset slik at væskene ikke fordamper. Start med å sette opp hypoteser – hva tror dere vil skje med gjenstandene over tid? Så kan dere følge med på forsøket over flere dager og se hva som hender. Stemte hypotesene deres eller ikke? Hvorfor tror dere at dette skjer?

Saltvann

Løs opp litt salt i et glass med vann. Smak på en liten tår av vannet før og etter at du har løst opp saltet. Har saltet blitt borte eller tror du fremdeles at det er der? Gjør det samme med sukker.

Etterarbeid

DuVerden har laget en mal for å skrive rapport fra aktiviteten på senteret. Rapportskriving og samtaler rundt dette er egnet etterarbeid og relevant for videre arbeid i naturfag. Andre tips til etterarbeid kan være å jobbe videre med å sortere stoffer vi jobbet med. Hvilke egenskaper skal vi sortere stoffene etter – smak, lukt, konsistens, farge eller om de er animalske eller vegetabilske? Et annet alternativ er å jobbe med sortering av avfall på kjøkkenet – plast, glass og metall, papp og papir, matavfall og restavfall. Hva skal på gjennvinningsstasjonen og hva kan man sortere hjemme?