Solcelleteknologi

Fysikk
VG2/3
Varighet ca. 120 minutter

Solenergi er et område i kraftig vekst. Virkningsgraden er stadig økende, kostnadene er fallende, og bruken brer om seg. Denne aktiviteten er utviklet i samarbeid med Elkem Solar og hører til hovedområdene «klassisk fysikk» og «fysikk og teknologi». Elevene arbeider med solcelleteknologi, både teoretisk og praktisk, og får en repetisjon av kjernebegrepene innen strøm og spenning.

 

Kompetansemål

Fysikk 1

  • gjøre rede for forskjellen mellom ledere, halvledere og isolatorer ut fra dagens atommodell, og forklare doping av halvleder
  • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i grupper på ca. tre. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden. Klasser som er større enn 30 deles i to puljer.

 

Under besøket

Aktiviteten starter med en innføring i solcelleteknologi hvor elevene får kjennskap til hvordan solceller fungerer og hva som er fordelene og utfordringene med teknologien. Deretter skal hver gruppe sette sammen mindre solceller i en seriekobling til et større panel. Så skal gruppen foreta effektmålinger på sitt panel og beregne hvor stor del av solenergien deres panel klarer å utnytte.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Solcellepaneler

  • Hvordan virker et solcellepanel?
  • Hvilke fordeler har solceller sammenlignet med andre energikilder vi bruker i Norge? Og hvilke ulemper?
  • Vet elevene om steder i nærheten hvor det er satt opp solcellepaneler?

 

Grubletegninger

Aktiviteter til forarbeid

Solkart

Gå inn på solkart.no. Se på hus i området der dere bor. De blir fargekodet ut fra hvor egnet de er for solcellepaneler. Se om dere kan finne ut hva som gjør enkelte takflater mer egnet enn andre. Som regel har takene flere farger, men noen har bare én farge – hvorfor er det slik tror dere?

Skagerak energilab

Gå til nettsiden skagerakenergilab, her kan du få oversikt over hvor mye strøm solcellepanelene på Skagerak Arena produserer. Tenk etter hvordan været har vært i det siste, og se på grafene over produsert energi for sist uke, eller hele siste år. Hva viser grafene?

Bruk linkene nederst på nettsiden og se informasjonsfilmer og finn informasjon om anlegget. Diskuter i grupper om dette er en løsning som kunne vært brukt andre steder i nærheten.

Etterarbeid

Elevene kan arbeide videre med effekten og virkningsgraden de har kommet frem til, og se på hva som skal til for å kunne drive forskjellige maskiner og apparater med solenergi. Noen eksempler:

  • En telefonlader bruker ca. 5W når den er i bruk. Hvor stort solcellepanel måtte elevene hatt med sin virkningsgrad for å drive den?
  • Til sammenligning bruker en lader for en elbil ca. 72ooW. Hvor stort måtte elevenes panel ha vært for å drive den?