Robotball

Naturfag, matematikk
VG1
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi blant annet med kjerneelementet «teknologi» i naturfag, og «utforsking og problemløsning» i matematikk. Elevene må bruke algoritmisk tenking når de må programmere for å løse utfordringen de får. Problemet må deles opp i deloppgaver og elevene må teste mye underveis for å se om løsningene virker. For å få til dette må elevene forstå hvordan teknologien og programmeringen virker, og hvordan det kan brukes for å løse praktiske problemer.

 

Kompetansemål etter VG1

Naturfag SF

  • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til
  • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener

Matematikk 1T

  • formulere og løse problemer ved hjelp av algoritmisk tenkning, ulike problemløsingsstrategier, digitale verktøy og programmering

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i par. Vi ønsker at elevene er delt inn i par før de kommer til DuVerden. Klasser som er større enn 30 deles i to puljer.

 

Under besøket

Aktiviteten starter med en innføring i grunnleggende programmering med micro:bit, før vi snakker litt om trådløs kommunikasjon, sender – mottaker og digitale signaler. Elevene skal så programmere en fjernkontroll som skal styre en bit:bot (en liten robot-bil) ved hjelp av radiosignaler. Aktiviteten avsluttes med robotball-konkurransen. Her konkurrerer elevene i lag i en fotball-aktig sport for roboter. Gruppene som har gjort den beste jobben med å programmere sin robot har selvfølgelig en fordel her.

Aktiviteten er egnet for alle elever, uansett hvor mye eller lite de har programmert tidligere. Hvis elevene har lite erfaring med programmering kan aktiviteten gjøres med enkel blokkprogrammering, hvor fokus er på å forstå strukturen i programkoden og hvordan radiokommunikasjon fungerer. Hvis de har en del erfaring fra tekstprogrammering fra før kan de laget fjernkontroller som er litt mer avansert, og for svært erfarne elever som kan litt tekstprogrammering, kan også aktiviteten gjøres i Python eller Javascript.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Trådløs kommunikasjon

  • Hvordan virker en fjernstyrt bil?
  • Hvordan kommuniserer et trådløst headset med en mobiltelefon?

Programmering

  • Hva bruker vi roboter til?
  • Hvordan vet en robot hva den skal gjøre?

Etterarbeid

Elevene får her et grunnlag for å jobbe videre med programmering, og kan benytte seg av for eksempel micro:bit, Scratch eller Code Studio. Det finnes mange ideer til oppgaver på ulike nettsider, blant annet på https://oppgaver.kidsakoder.no/