Perspektiver på plast

Naturfag
VG1 Studieforberedene
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter» og «jorda og livet på jorda». Elevene jobber praktisk, og gjennom utforsking, sansing og erfaring lærer de å forstå verden omkring seg og naturfaglig teori. De får trening å se flere sider av en miljøutfordring og må tenke igjennom og sette opp mot hverandre ulike utfordringer. De får også en forståelse for hvor viktig det er å tenke på kildekritikk.

 

Kompetansemål etter VG1

Naturfag

  • utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda
  • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø
  • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i grupper på fem eller færre. Er det flere enn 30 elever deles gruppen i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Aktiviteten starter med at elevene må ta stilling til noen vanlige oppfatninger om plast og plastforsøpling. Blant annet «plast er lett å resirkulere» og «bionedbrytbar plast kan kastes i naturen». Deretter får elevene utdelt ulike plasttyper og skal bestemme hvilken type plast det er ved hjelp av flammeprøver. Her prater vi om hvordan plast er bygget opp og ulik bruk av plast. Så skal elevene velge mellom to eller flere produkter og diskutere hvorfor de valgte de produktene. Her kommer det opp tema som plastinnpakning, økologisk mat, mikroplast og mer. Vi avslutter med en diskusjon om hva elevene selv kan bidra med lokalt.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Plast

  • Hva er plast?
  • Hvordan sorteres plastavfall?

Miljø

  • På hvilke måter påvirker mennesker miljøet og naturen?
  • Hvor får du nyheter eller informasjon om miljø og klima fra?

 

Grubletegning

Aktiviteter til forarbeid

Nyheter

Se om dere klarer å finne nyhetssaker med ulike vinklinger på klima og miljøspørsmål. Se f.eks leserinnlegget og faktisk.no sin sak om miljøfordeler ved elbiler.

Produktmerking

Ta en titt på ulik produktmerking og finn ut hva disse betyr, f.eks. Svanemerket eller Nøkkelhullet.

Etterarbeid

Plukk med dere plast langs veien på vei tilbake til skolen og se hvor mye dere finner. Diskuter alternativer til engangsplast, for eksempel om spylervæske kunne vært på pumper i stedet for flasker. Klarer dere å finne ut hvilken type plast det er dere finner? Enten ved å se merking på plasten eller ved å bruke flammeprøve.