Noen konsekvenser av økt drivhus­effekt

Naturfag
8. - 10. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenktemåter» og «jorda og livet på jorda». Elevene jobber praktisk, og gjennom utforsking, sansing og erfaring lærer de å forstå verden omkring seg og naturfaglig teori. Gjennom tre ulike praktiske forsøk får elevene kjennskap til noen konsekvenser av økt drivhuseffekt på havet og livet i havet.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 10. trinn

Naturfag

  • ​gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i par før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med å diskutere hva økt drivhuseffekt innebærer og hvorfor vi har utfordringer knyttet til drivhuseffekt i dag. Deretter gjør elevene to forsøk for å vise hvordan økt drivhuseffekt smelter is, og hvordan dette øker havnivået på to ulike måter.

Det siste forsøket tar for seg havforsuring og hvordan dette kan påvirke livet i havet. Forskning viser en sannsynlig endring av drivhuseffekten, men vi avslutter denne aktiviteten med å diskutere hvilke tiltak som kan begrense denne utviklingen.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Drivhuseffekten

  • Hva er drivhuseffekten?
  • Hvordan hadde det vært jo jordkloden om vi ikke hadde hatt noen drivhuseffekt her?
  • Blir alle påvirket likt av økt drivhuseffekt?

Klima og miljø

  • Hva er klima?
  • På hvilke måter påvirker mennesker miljøet og naturen?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Temperaturmåling i vinduskarmen

Mål temperaturen inne i og utenfor en glassbeholder (vase, glassmugge e.l.) som står i sola, der åpningen er dekket av plastfolie. Er det ikke sol, bruk en arbeidslampe. Sjekk om det er noen temperaturforskjeller og prøv å få barna til å forklare forskjellene.

Sovepose

La elevene jobbe tre og tre. En elev ligger i en sovepose eller under en dyne, mens en elev ligger uten å være tildekket. Elev nummer tre måler temperaturen på overflaten av begge elevene. Hvorfor er temperaturen forskjellig i de to tilfellene? Hvor kommer varmen fra?

Kort fortalt om drivhuseffekten

Etterarbeid

Se om dere finner flere konsekvenser enn de vi har gått igjennom i opplegget her. Det kan være for enkelte arter eller steder i verden. Elevene lurer også gjerne på om isbitene smelter raskere i saltvann eller ferskvann så dette er også en utforskende aktivitet som passer godt etter besøket. Se om dere klarer å forklare hvorfor det er forskjell.