Kuldeblanding 1

Naturfag
8.-10. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter» og «energi og materie». Gjennom forsøk med vann, is og salt arbeider elevene praktisk og utforskende med sentrale teorier, modeller og begreper knyttet til stoffer, partikler og energi for å forklare vår fysiske verden.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 10. trinn

Naturfag

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringer i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
 • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
 • bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene jobber i grupper på tre elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Elevene undersøker hvilken effekt bordsalt har på smeltepunktet til is. Vi innleder med å måle smeltepunktet til is, før vi undersøker hvilken effekt saltet har på smeltepunktet. Deretter får elevene utdelt en gitt mengde is, og skal undersøke hvilken saltmengde som senker frysepunktet mest.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Varme og kulde

 • Hva gjør at noe er varmt eller kaldt?
 • Hva måler vi når vi måler temperatur?
 • Hva betyr det at noe fryser til is eller går over til fast form?
 • Er frysepunkt og smeltepunkt det samme?
 • Finnes det stoffer som har lavere frysepunkt enn vann?
 • Hvorfor salter vi gater og veier om vinteren?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Frysepunkt saltlake

Lag saltlaker av vann og bordsalt med forskjellig konsentrasjon av salt. Undersøk hva frysepunktet til de ulike saltlakene er ved å sette de i fryseren med et termometer i. Det kan være lurt å ha saltlaken i plastkopper når den settes i fryseren. Sjekk temperaturen jevnlig, og noter ned målingene. Er sammenhengen mellom konsentrasjon av salt og frysepunkt lineær?

Etterarbeid

Lag softis hjemme

Bruk erfaringene fra DuVerden og lag den beste softisen på skolen. Her er det om å gjøre å unngå suppe og få riktig kremet konsistens. Her er to oppskrifter som dere kan ha som utgangspunkt for diskusjonene:

Øvrig utstyr:

 • 1-liters frysepose
 • 4-liters frysepose
 • Saks
 • Klut
 • Skåler og skjeer

OPPSKRIFT 1 (fra video)

Iskremposen:

 • 0,5 dl kremfløte
 • 0,5 dl melk
 • 1 ts sukker
 • 1 ss vaniljesukker eller sjokoladepulver

Kuldeblandingposen:

 • 3 ss bordsalt
 • 2-3 håndfuller med is

 

OPPSKRIFT 2

Iskremposen:

 • 1,5 dl fløte
 • 1,5 dl melk
 • 50 ml sukker
 • 2,5 ml vaniljesukker

Kuldeblandingsposen:

 • 20 ss salt (Merk: 1 ss tilsvarer 15 ml)
 • 25 stk isbiter

 

Fremgangsmåte: 

Bland alle ingrediensene til softisen i 1-litersposen. La det være igjen litt luft i posen og knyt den godt igjen. Bruk gjerne to poser utenpå hverandre. Bland salt, isbiter og eventuelt vann i 4-litersposen. Legg posen med softisblandingen oppi kuldeblandingsposen og knyt godt igjen. Bruk gjerne doble poser for å unngå lekkasje. Pakk posen inn i et kjøkkenhåndkle og rist i 3-4 minutter. Sjekk blandingene underveis uten å åpne posene. Når du er ferdig med å riste, klipper du opp posen med kuldeblandingen og tar ut posen med softisblandingen. Klipp et lite hull i et hjørne av softisposen og fordel isen i skålene. Vær rask så ikke isen smelter!