Møt professor Knokkel

Naturfag
3. - 4. trinn
Ca 60 minutter

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene med kjerneelementene «kropp og helse» og «naturfaglige praksiser og tenkemåter». Elevene får utforske oppbygningen av skjelettet gjennom flere ulike praktiske aktiviteter. Vi ser også på funksjonen til muskler ved bruk av modeller.

 

 

Kompetansemål etter 4. trinn

Naturfag

  • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
  • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten. Elevene arbeider for det meste i grupper på 4 og 2 stykker sammen. Det kan være en fordel dersom elevene er delt inn i par på forhånd.

Under besøket

Vi starter med å snakke om hva elevene vet om skjelettet, hvilke funksjoner det har, og eksempler på dyr med og uten skjelett. Så snakker vi om muskler og ledd, og elevene får utforske en modell med ulike muskelfester. Videre ser vi på skjelettmodeller i full størrelse, og mindre modeller som skal pusles sammen. Til slutt har vi noen ekte skjelettdeler (fra dyr) som elevene kan studere, og sammenlikne med menneskets knokler.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Skjelett

  • Hvilke dyr har et indre skjelett og hvilke dyr har ikke det? Er det noen forskjeller på disse dyrene som skyldes det indre skjelettet?

Muskler

  • Hva gjør de store musklene i kroppen vår (f.eks. i ben og armer)?
  • Hvordan bidrar disse til noen av kroppens funksjoner?

 

 

Mulige ressurser:

Kråkeklubben fra NRK – episode om skjelett (20 min): https://tv.nrk.no/serie/kraakeklubben/sesong/6/episode/5/avspiller

Den magiske kroppen fra NRK – episode 6 er om skjelettet (14 min): https://nrksuper.no/serie/den-magiske-kroppen/MSUE11000613/sesong-1/episode-6

 

Etterarbeid

Klassen kan etter undervisningsopplegget deles i grupper som får ansvar for å undersøke hvert sitt dyr på vårt visualiseringsbord på senteret. Der kan gruppene sammenligne oppbygningen av skjelletet til en ørn, sel, makrellhai, sjimpanse og løve med et menneske. Tilbake på skolen kan gruppene dele det de har sett og snakket om med de andre gruppene.