Insektshotell

Naturfag
3.-4. trinn
Varighet ca. 60 minutter

Dette er en tverrfaglig aktivitet. I naturfag hører den inn under kjerneelementene «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «jorda og livet på jorda», mens i kunst og håndverk hører den inn under kjerneelementene «håndverksferdigheter» og «kunst- og designprosesser». Målet er å gi elevene kunnskap om hvordan forskjellige typer liv på jorda avhenger av hverandre og hvordan menneskers inngripen kan forstyrre dette. Aktivitetens sluttprodukt kan anvendes som et bærekraftig tiltak.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 4. trinn

Naturfag

  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Kunst og håndverk

  • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten. Elevene jobber enkeltvis.

 

Under besøket

Aktiviteten starter med en samtale i plenum om insekter, hvilken rolle de har i vårt økosystem og hvordan insekter har fått det vanskeligere i de senere år. Vi snakker om forskjellige tiltak vi kan gjøre for å hjelpe insekter i nærmiljøet, og så gjennomfører vi et av dem ved å bygge et insektshotell. Vi snakker om hvordan man kan lage insektshotell på mange forskjellige måter for å tiltrekke forskjellige typer insekter, hvor de bør plasseres, hvilke materialer en kan bruke og hvordan man kan sørge for at hotellet holder seg i lang tid.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Insekter

  • Hva er et insekt?
  • Hva er forskjellen på insekter og andre småkryp?
  • Nevn noen typer insekter dere kjenner til
  • Hvordan er insekter nyttige i naturen?
  • Har elevene hørt at det er blitt færre insekter de siste årene?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Oppdagelsesferd

Miljølære har laget denne aktiviteten som kan inngå som en del av tema insekter og småkryp. Aktiviteten går ut på at elevene utforsker hvilke insekter som befinner seg i skolens nærområde. Målet er at elevene skal observere og bli kjent med insektenes levesett og rolle i naturen.

Lag insektsmodeller

Insekter har en tredelt kropp og tre sett med bein festet til den midterste delen. De har som regel antenner og flere sett med øyne. Mange har vinger. Finn gjenbruks- eller naturmaterialer og lag egne fantasi-insekter. Vis frem til resten av klassen og lag en utstilling.

Finn insekter i naturen

Se etter insekter når klassen er ute på tur. Se om dere kan skille insekter fra andre typer kryp. Hva holder insektene på med? Hvis det er vinter er det sannsynligvis ingen insekter å se – hvor er de da?

Etterarbeid

Insektshotellet vi bygger har flere rom, og vi innreder kun et av dem. Elevene kan arbeide videre med hotellet sitt på skolen eller hjemme ved å finne materialer til å innrede de andre også. Etter å ha hengt opp insektshotellet sitt kan elevene studere de som flytter inn. For eksempel kan klassen ha en samling en gang i måneden om hvordan det står til med deres hotell.