Hva skjer med stoffene?

Naturfag
3.-4. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobbes det med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter» og «energi og materie». Elevene jobber praktisk og utforskende og gjennom sansing, opplevelse og erfaring lærer de å forstå verden rundt seg. Ved å arbeide med stoffer må de bruke egne forkunnskaper og naturfaglige begreper for å forklare og forstå vår fysiske verden. Naturfaglig praksis innebærer også å gjøre risikoanalyser ved forsøk og praktisk arbeid og det gjør vi her. Elevene får øving i samtlige grunnleggende ferdigheter i naturfag med unntak av digitale ferdigheter.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 4. trinn

Naturfag

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og undersøke disse for å finne svar
 • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i grupper på tre. Anbefalt størrelse per pulje er 15 elever. Klasser på over 18 deles for gjennomføring i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Elevene jobber i grupper med fem ukjente stoffer. Først skal elevene prøve å finne ut hvilke stoffer de har med å gjøre. De undersøker stoffene med bruk av syns- og luktesansen for å kategorisere dem i to grupper etter egenskaper. Deretter skal de måle opp riktig mengde av hvert stoff ved å måle masse og volum, blande dem sammen og tilføre en ytre påvirkning i forma av varme. I forkant av oppvarmingen går vi gjennom farer og uhell som kan skje og hva vi skal gjøre hvis uhellet er ute. Mens stoffene varmes opp måler elevene temperaturen og gjør observasjoner av hva som skjer med blandingen. Til slutt har vi en felles oppsummering. Elevene får med seg produktet hjem.

Allergener: Melk

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Kjemi

 • Hva er kjemi?

Stoffer

 • Hva er tingene rundt oss laget av?
 • Hva er stoffer?
 • Hva skjer når stoffer forandrer seg?
 • Hvor blir stoffene av?
 • Kan de bli borte?

Konsistens

 • Hvordan kjennes ulike stoffer ut, f.eks. sand, vann, leire, plastelina, steiner, mel eller sjampo?
 • Hva betyr det at noe er flytende, seigt, rennende, knasende, hardt, mykt osv.?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

 • Væsker
 • Levende lys – Denne kan brukes til å diskutere hva som skjer med stearinen. Blir den borte? Hvor forsvinner den?

Aktiviteter til forarbeid

Hva skjer med eggene?

Finn frem like glass, legg et egg i hvert glass og fyll på med ulike væsker til eggene er dekket. Bruk gjerne eddik, vann, cola eller melk. Ta plast eller lignende over glasset slik at væskene ikke fordamper. Start med å sette opp hypoteser – hva tror dere vil skje med gjenstandene over tid? Så kan dere følge med på forsøket over flere dager og se hva som hender. Stemte hypotesene deres eller ikke? Hvorfor tror dere at dette skjer?

Spiker i ulike væsker

Finn frem like glass, legg en spiker i hvert glass og fyll på med ulike væsker til spikerne er dekket. Det kan være saltvann, springvann, cola, matolje og saltsyre. Ta plast eller lignende over glasset slik at væskene ikke fordamper. Start med å sette opp hypoteser – hva tror dere vil skje med gjenstandene over tid? Så kan dere følge med på forsøket over flere dager og se hva som hender. Stemte hypotesene deres eller ikke? Hvorfor tror dere at dette skjer?

Sukker og salt i vann

Ta to små glass og hell oppi vann til de blir halvfulle. Tilsett en teskje salt i det ene og en teskje sukker i det andre og rør. Klarer dere å løse opp alt? Smak på bittelitt av væskene i hvert glass – hvordan er smaken? Gjenta det med en skje til i hvert glass, men pass på at dere ikke forveksler glassene. Tror dere at dere kan fortsette å løse opp salt og sukker i vannet så lenge dere ønsker, eller vil det til slutt bli noe som ikke løser seg? Test hypotesen og se om saltet og sukkeret oppfører seg likt.

Etterarbeid

DuVerden har laget en mal for å skrive rapport fra aktiviteten på senteret. Rapportskriving og samtaler rundt dette er egnet etterarbeid og svært relevant for videre arbeid i naturfag. Antageligvis fikk ikke alle gruppene helt likt produkt til slutt i aktiviteten. Dette kan være et fint utgangspunkt for å diskutere hva som kan ha vært anderledes mellom to grupper som fikk ulikt resultat.

Andre tips til etterarbeid kan være å jobbe videre med å sortere stoffer vi jobbet med. Hvilke egenskaper skal vi sortere stoffene etter – smak, lukt, konsistens, farge, eller om de er animalske eller vegetabilske?

Et tredje alternativ er å jobbe med sortering av avfall på kjøkkenet – plast, glass og metall, papp og papir, matavfall og restavfall. Hva kan vi sortere i avfallsdunkene vi har hjemme og hva må leveres til gjenvinningsstasjonen?