Energibyen

Naturfag
4.trinn
75 minutter

I denne aktiviteten jobber elevene med kjerneelementene «naturfaglig praksis og tenkemåte», «energi og materie» og «teknologi». Elevene skal gjennom utforsking og praktisk arbeid bygge en forståelse for hvordan energikjeder henger sammen, og får innblikk i ulik energiteknologi. Teknologi og energi er viktige temaer i et bærekraftsperspektiv.

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

Kompetansemål etter 4. trinn

Naturfag

  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
  • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
  • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

 

Under besøket

I opplegget snakker vi om energikilder før og nå og elevene tester ut om hvordan en elektrisk krets fungerer. De får også i oppgave å dekke energibehovet til en modellby ved bruk av ulike energikilder. De bygger også en modell av en vindmølle for å få kjennskap til hvordan vi kan omforme energi.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

Å snakke om på forhånd

  • Hvordan lages elektrisk strøm i Norge?
  • Hvordan var livet før vi fikk strøm?
  • Hvordan virker en vindmølle?

Grubletegninger

Eksempler på grubletegning til bruk når man snakker om temaet: