Båtverksted

Naturfag, kunst og håndverk
3.-4. trinn
Varighet ca. 90 minutter

Dette er en tverrfaglig aktivitet som kombinerer elementer fra naturfag og kunst og håndverk. I naturfag jobber vi med kjerneelementene «naturfaglig praksis og tenkemåte», «energi og materie» og «teknologi», i faget kunst og håndverkjobber vi med kjerneelementet «håndverksferdigheter». Elevene jobber skapende og utforskende med å løse et problem, og går gjennom en designprosess for å gjøre dette. De får trening i samarbeid, god planlegging og bruk av verktøy. De grunnleggende ferdighetene lesing, regning og muntlige ferdigheter trenes i denne aktiviteten.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 4. trinn

Naturfag

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
  • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Kunst og håndverk

  • bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
  • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
  • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i grupper på ca. tre elever. Hver gruppe skal lage en båt som de får med seg tilbake til skolen. Klassen deles i to puljer hvis de er over 24 elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

På båtverkstedet skal vi først snakke litt om båter og skip, før hver gruppe skal designe, bygge og teste en båt. De starter med å bli enige om hvordan båten skal se ut, og hvilke materialer de trenger. Alle materialene har en pris, og de må sette opp en handleliste før de får varene. Så skal de bygge og teste båten. Det er mulig å endre på designet underveis, så det er lurt å ikke bruke opp alle «pengene» med en gang. Til slutt er det en konkurranse der elevene får poeng for hvor mye last båten kan frakte, og hvor langt den kan seile på en gitt tid.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Båter

  • Hvilke egenskaper må en båt ha?
  • Hva kan en båt være laget av?
  • Hvordan kommer forskjellige typer båter seg frem?

Seil

  • Hvordan kan seilbåter styre, når de ikke kan styre hvor vinden kommer fra?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Klinkekuler

Sett en liten plastbolle i et kar med vann. Legg i klinkekuler. Hvor mange kan bollen bære før den synker? Gjett først og undersøk etterpå.

Flyter tom flaske best?

Prøv å få en plastflaske til å flyte stående oppreist på vannet. Hva skjer? Eksperimenter med å helle litt vann i flaska og se om det endrer på ting. Tror du at det vil gjøre en forskjell om korken er på eller ikke?

Flyter plastelina?

Ta en klump plastelina og legg den i vann. Hva skjer? Se om det går an å lage en båt av plastelina som flyter på vannet?

Etterarbeid

Elevene får båtene med seg tilbake til skolen. Der kan de lage en utstilling av farkostene sine og fortelle om hvordan de jobbet med den, og hva de lærte av arbeidet og prosessen.

I denne aktiviteten har alle laget seilbåter, men det er selvfølgelig mulig med andre typer farkoster. Designprosessen med idé – design – bygge – teste – vurdere kan også brukes i andre sammenhenger. Aktiviteten kan også brukes som en del av et større tema om skip eller historie.