Kjemi for ungdomstrinnet

Kjemiforsøk
Ungdomstrinnet
Ca 2 timer

I dette lærerkurset går vi gjennom og gjennomfører noen ulike kjemiforsøk. Tanken er at forsøkene skal være greie å kunne gjennomføre i klasserommet og passe inn i læreplanen i naturfag for ungdomstrinnet. Håpet er at deltakerne sitter igjen med forslag til forsøk man kan bruke i undervisningen og utvide eller endre til eget bruk. Vi snakker også om hvordan de ulike forsøkene kan endres, eller utvides slik at man kan benytte de til å jobbe med undring, fremstilling av hypoteser og utforskning (nysgjerrigper).

 

Kompetansemål etter 10.trinn

  • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensninger
  • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
  • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser

Innhold

  • Kjemiske reaksjoner
  • Forbrenningsreaksjoner
  • Massebevaring
  • Utforsking av periodesystemet
  • Forsøk som egner seg for gjennomføring i klasser på ungdomstrinnet

Bestille kurs?

Ta kontakt med Thomas på th@du-verden.no for å få et pristilbud på dette kurset.