Kjemi for småtrinnet

Kjemiforsøk
Småtrinnet
Ca 2 timer

I dette lærerkurset går vi gjennom og gjennomfører noen ulike kjemiforsøk. Tanken er at forsøkene skal være greie å kunne gjennomføre i klasserommet og passe inn i læreplanen i naturfag for småtrinnet. Håpet er at deltakerne sitter igjen med forslag til forsøk man kan bruke i undervisningen og utvide eller endre til eget bruk. Vi snakker også om hvordan de ulike forsøkene kan endres, eller utvides slik at man kan benytte de til å jobbe med undring, fremstilling av hypoteser og utforskning (nysgjerrigper).

 

Kompetansemål etter 4.trinn

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
  • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
  • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

Innhold

  • Kjemiske reaksjoner
  • Stoffers egenskaper
  • Prosesser som skjer når stoff reagerer
  • Forsøk som egner seg for gjennomføring i klasser på småtrinnet

 

Bestille kurs?

Ta kontakt med Thomas på th@du-verden.no for å få et pristilbud på dette kurset.