Kjemi for mellomtrinnet

Kjemiforsøk
Mellomtrinnet
Ca 2 timer

I dette lærerkurset går vi gjennom og gjennomfører noen ulike kjemiforsøk. Tanken er at forsøkene skal være greie å kunne gjennomføre i klasserommet og passe inn i læreplanen i naturfag for mellomtrinnet. Håpet er at deltakerne sitter igjen med forslag til forsøk man kan bruke i undervisningen og utvide eller endre til eget bruk. Vi snakker også om hvordan de ulike forsøkene kan endres, eller utvides slik at man kan benytte de til å jobbe med undring, fremstilling av hypoteser og utforskning (nysgjerrigper).

 

Kompetansemål etter 7.trinn

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
  • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
  • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
  • bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

Innhold

  • Kjemiske reaksjoner og kjennetegn på disse
  • Faseoverganger
  • Energiforandringer
  • Forsøk som egner seg for gjennomføring i klasser på mellomtrinnet

Bestille kurs?

Ta kontakt med Thomas på th@du-verden.no for å få et pristilbud på dette kurset.