super:bit

Tilbud om elevleveranse, utstyr og lærerkurs innen programmering

I de nye læreplanene inngår programmering som et nytt element i flere fag. Vitensenterforeningen, en felles forening for landets ti regionale vitensentre, koordinerer nå flere prosjekter for å bistå lærere og elever i møtet med nye læreplanmål. Fra og med høsten 2019 har vi hatt elevkurs og lærerkurs som danner grunnlag for videre arbeid med programmering i skolen. Deltakere på lærerkurs vil også få et klassesett med programmeringsutstyr til sin skole. Både kurs og utstyr er gratis for skolene.

Vitensenterforeningen koordinerer dette prosjektet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som del av satsningen «Den teknologiske skolesekken». Vårt oppdrag er å utvikle et undervisningsprogram som forsterker programmeringskompetansen på norske skoler. Vi skal nå alle landets grunnskoler over de neste to skoleårene. Dette prosjektet heter nå super:bit ettersom vi også har fått med NRK super på å prosjektet. De vil lage programmer om prosjektet og legge ut læringsvideoer på sine skolesider. I tillegg har vi lyktes i å få midler fra Sparebankstiftelsen DNB, slik at vi kan gi alle skoler som deltar et klassesett med egnet programmeringsutstyr. Vi vil i hovedsak benytte oss av mikrokontrolleren micro:bit, samt ekstrautstyr til denne, i undervisningen.

 

Et tilbud til sjette trinn

Opplegget er et tilbud for alle elever på 6. trinn i grunnskolene i Norge, både offentlige og private. På veldig små skoler er det ofte praktisk å gi leveransen til hele mellomtrinnet. Vi nådde ca. halvparten av skolene i skoleåret 2019/2020, og målet er å nå de aller fleste andre i 2020/2021. Opplegget skjer enten ved besøk på et av sentrene eller ved at vitensenteret kommer til skolene. Hvert vitensenter har ansvar for deler av landet og DuVerden har ansvar for skoler i Vestfold og Telemark.

Hvilke skoler som får første år og hvem som får neste og hvilke skoler som får tilbudet på senteret eller på skolen avgjøres og koordineres av det respektive vitensenteret og avhenger av lokale avtaler, avstander etc. På grunn av smittevernsituasjonen kan det hende at opplegget hos enkelte skoler blir utsatt til skoleåret 2021/2022.

 

Smart By som tema

Opplegget vil ta elevene gjennom koding på PC samtidig med at de programmerer en micro:bit som settes inn i en kjørende robot som skal løse oppgaver i en Smart By (egen matte), bygging og styring av trafikklys m.m.. Opplegget sikrer at alle elever kan delta og vil mestre mye, mens enkelte kan få vanskeligere utfordringer. Opplegget er relevant i flere fag, kanskje særlig i matematikk, naturfag og samfunnsfag. Nødvendig teori sikres, mens utførelsen bygger på at alle elevene må fysisk bruke egen skaperkraft og bygge løsninger og jobbe med problemløsninger. Vi baserer oss på elementene i den algoritmiske tenkeren, i tråd med beskrivelse fra Utdanningsdirektoratet.

 

 

Opplegg med for/etter- og ekstraarbeid

Opplegget inneholder forarbeid som bør utføres før besøket av/hos vitensenteret. I tillegg etterarbeid og sågar et rikholdig ekstraarbeid. Forarbeidet etablerer basis algoritmisk forståelse, selve elevøvelsen sikrer ønsket læringsutbytte, etterarbeidet forsterker forståelsen og ekstraarbeidet øker forståelsen.

Forventet tid for gjennomføring med elevene:

  • Forarbeidet på skolen: 2 skoletimer
  • Elevøvelsen: 120 minutter
  • Etterarbeidet på skolen: 4 skoletimer

 

Støtteløsning på web

Nettstedet superbit.no inneholder alle nødvendige elementer for at lærerne kan gjennomføre godt både for, etter og evt. ekstraarbeid. I tillegg beskrivelser og tips for selve elevøvelsen slik at lærere etter besøket ved/på vitensentret selv kan gjennomføre opplegget for nye elever, enten samme år eller påfølgende år.

 

Lærerkurs tilbys – obligatorisk for å få utstyr

Det utvikles og testes også i våres et tilhørende 3 timers lærerkurs. For at skolen skal kunne få klassesett med nødvendig utstyr for å kunne utføre elevøvelsen selv, må lærerkurset fullføres av minst to lærere per skole.

Lærerkursene vil bli tilbudt alle skolene i Vestfold og Telemark, enten på vitensenteret, eller andre steder der flere lærere effektivt kan samles. Vi kommer tilbake med hva som tilbys deres lærere, og dette samkjøres med skolebesøkene for deres skole. Gjerne har vi lærerkursene ett par uker før vi begynner elevleveransen i kommunen.

 

 

Utstyret

Utstyret alle skolene som fullfører lærerkurs får er:

  • 25 micro:bits med USB kabel, batterilader og holder
  • 10 Bit:bots (eller annen) – selvkjørende robot
  • Noe ekstrautstyr, sensorer etc.
  • Smart By matte
  • Lærerveiledning og instruksjoner

Det skolen må sikre selv når en skal gjennomføre elevøvelsen på egenhånd, er kun PCer eller Ipader til bruk for elevene. Flere kan dele. Vi har egne PCer når DuVerden kommer på besøk eller dere kommer til oss.

 

Gratis opplæring og utstyr

Elevopplegget er gratis for skolen.  Alle skolene får også gratis klassesett med utstyr dersom skolen deltar på lærerkurset. Selve lærerkurset er gratis, men skolene dekker naturligvis selv timene til lærerne på kurs, deres transport og evt. vikarutgifter. Vi prøver å unngå transportkostnader for skolene for de som besøker sentrene, men det kan bli et spørsmål som vi må komme tilbake til (avklares evt. i god tid).

 

Meld interesse til oss – vi kommer med mer info

Dersom dere ønsker å være med eller ønsker mer informasjon setter vi pris på en e-post til: eh@du-verden.no som er vår kontaktperson for dere.