Klimafestivalen 2020

DuVerden øsker å invitere 10.klassene i kommunene Porsgrunn, Bamble og Drangedal til Klimafestivalen 2021.

DuVerden deltar på Klimafestivalen for 5 året på rad og ønsker å sette fokus på klima og bærekraft. Vi kommer til å utfordre elevene til å prøve å komme så nær 2-gradersmålet som mulig, ved bruk av en av våre installasjoner. Klassen med gruppa som kommer nærmest målet vinner et besøk fra vitensenteret!

Hjertelig velkommen!

 

OM KLIMAFESTIVALEN

Klimafestivalen § 112 vil inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn. Vi ønsker å skape en fest for den grønne bølgen og feire endringskulturens positive sider.

Festivalen foregår i januar hvert år, som en påminnelse om at det nye året skal bli et år for enda sterkere klimahandling. Den ble arrangert første gang  januar 2015, og har vokst for hvert år. I 2021 arrangeres klimafestivalen i perioden 11. -31. januar.

For mer informasjon, se klimafestivalen112.no.

 

HVA SKJER UNDER BESØKET?

Under besøket deltar elevene på et pedagogisk opplegg om porøsitet i bergarter og hvordan vi kan lagre CO2 i oljereservoarer. De deltar også i konkurransen om å komme nærmest togradersmålet ved bruk av en av installasjonene i klima og energisonen, og bruker utstillingen i sin helhet.

 

Porøsitet i bergarter og lagring av CO2.

Praktisk undervisningsopplegg som kan gjøre elevene i stand til å lage en modell av en bergart, teste porøsiteten og beregne hvor mange prosent av bergartsvolumet som er porerom, samt forklare porøsitet og forstå hvordan vi kan lagre CO2 i enkelte bergarter/gamle oljereservoarer.

 

Konkurranse Togradersmålet + utstilling

Elevene får en introduksjon til konkurransen og bruker utstillingen. I konkurransen skal gruppene investere i ulike kategorier av miljøteknologi:

  • Fossil kraft – bedre eksisterende fossile kraftverk slik at de slipper ut mindre CO2 per energienhet.
  • Fornybare energikilder – forbedre teknologien og øke produksjonskapasiteten fra denne teknologi som bruker fornybare energikilder.
  • Alternative drivstoff –Alternativer til fossilt drivstoff/brennstoff i transportsektoren eller industrien.
  • Kjernekraft – Kraftverk med svært lite utslipp av karbondioksid.
  • Energi sparing – Det er viktig å redusere energibehovet i verden. Teknologier som sparer energi, bidrar til det.
  • Energieffektivisering – Det er viktig å redusere energibehovet i verden. Teknologier som kan bedre virkningsgraden og effektiviteten i ulike sammenhenger bidrar til det.
  • Karbonfangst og -lagring – Er en viktig teknologi ved store punktutslipp av karbondioksid. F.eks. ved Norcem i Brevik.

Investeringsprofilen til gruppene vil avgjøre hvor nærme 2gradersmålet elevene kommer 

Hvilken klasse klarer å komme nærmest togradersmålet? Bli med i konkurransen og vinn et besøk fra vitensenteret. Vi holder vitenshow og lager nitrogenis!

 

PRAKTISK INFO

Besøk og avtale:

Besøket er et ekstratilbud til kommunene som har skoleavtale med DuVerden og går ikke utover andre planlagte besøk eller besøk som skoleavtalene omhandler.

Transport:

Skolene benytter seg av de transportordningene som gjelder ved ordinære besøk.

Besøksplan:

Det er satt opp en besøksplan. Dersom tiden ikke passer, kan vi forskyve ankomsten. Dersom datoen ikke passer, prøver vi å finne en ny dato for besøk. Bytte innbyrdes er også et godt alternativ.

Lunsj:

Vi spanderer pizza til lunsj. (Elevene får velge mellom ulike varianter av vegetar, insekter eller kjøtt. Dette er en del av forarbeidet og har fokus på pizzaens CO2-avtrykk).

Forarbeid:

DuVerden har utviklet et forarbeid til besøket. Dette blir tilgjengelig for de skolene som melder seg på og har et omfang på 1 – 3 timer. Det er ikke obligatorisk å gjennomføre. Eget forarbeid kan også gjennomføres.