Karbonfangst og lagring

Naturfag, samfunnsfag, utdanningsvalg
10. trinn
Varighet ca. 90 minutter

Nytt gratis tilbud

DuVerden tilbyr en ny utforskende læringsaktivitet til 10. trinn om karbonfangst og -lagring. Gjennom opplegget blir elevene kjent med regjeringens Langskipprosjekt, CO2 fangst på Norcem og lagring av CO2 i Nordsjøen.

Tilbudet kan gjennomføres som skolebesøk, eller skolene kan komme til DuVerden. Ved besøk til DuVerden kan klassene også bruke vår interaktive utstilling gratis. Skolene sørger selv for transport til og fra senteret.

En vanlig dagsplan ved besøk på DuVerden er læringsaktivitet, lunsj og bruk av utstilling eller bruk av utstilling, lunsj og læringsaktivitet. Elevene har med mat og drikke til lunsjen. Beregnet tidsbruk er ca. 3 – 3,5 timer.

 

 

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Vi ønsker at klassen er delt inn i seks grupper i forkant av opplegget. Elevene arbeider i grupper og rullerer på fire ulike stasjoner.

Max antall elever per gjennomføring er 30.

Ved skolebesøk må vi ha tilgang på projektor, vask og klasserom med plass til åtte arbeidsstasjoner.

 

 

Under besøket

Vi innleder med å snakke om prosjektet Langskip og hvorfor Norge har satt i gang et så stort klimaprosjekt på sementfabrikken Norcem i Brevik. Deretter arbeider elevene praktisk og undersøkende med hvordan man kan fange, komprimere og lagre CO2 . Til slutt har vi en felles refleksjonsøkt. Varighet på opplegget er ca. 90 minutter.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket. Vi har utarbeidet et digitalt hefte til forarbeidet, med praktiske forsøk, oppgaver og videoressurser. Elevene kan selv laste ned heftet og skrive rett inn fra sine PC/iPader. Vi anbefaler et forarbeid på minimum to timer, men det kan også være mer omfattende.

Last ned vårt digitale forarbeidshefte

Påmelding