Frisk Oslofjord

For videregående skoler tilbyr prosjektet Frisk Oslofjord gratis dagsekskursjon med båt, inkl. transport til/fra kai, for inntil 30 elever per skole.

Opplegget tilbys alle videregående skoler i både Vestfold og Telemark, Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo, fra Kragerø til Oslo. Båtekskursjonen foretas med MS Rognfjell og bygger videre på et opplegg prøvd ut i Østfold og Vestfold siste 2-3 årene med særdeles god respons fra elever og lærere.

For praktisk info og påmelding: Videregående skole – dagsekskursjon med båt