Lek og lær med vann og oppdrift

Natur, miljø og teknologi
Førskole
Varighet ca. 45 minutter

I denne aktiviteten tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og jobber med å legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener. Barna jobber praktisk med å utforske fysiske fenomener knyttet til vann og Arkimedes lov om oppdrift. De vil eksperimentere, samtale og reflektere over hvordan ulike gjenstander oppfører seg i vann.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna arbeider i grupper på to til fire. Vi ønsker at barna er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med en samtale i plenum om hva vann er, og begrepene flyte og synke. Barna vil først teste ut hvordan det føles å dytte en ballong med luft ned i vann. Deretter får de testet ut om ulike gjenstander flyter eller synker i vann. Vi eksperimenterer med hvilke former som flyter best på vann, overflatespenning og tetthet i vann.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Geitekillingen som kunne telle til ti

Bruk fortellingen om geitekillingen som kunne telle til ti som utgangspunkt for samtaler rundt det å flyte og synke. I eventyret er det mange dyr i båten. Hvordan er det mulig at båten flyter med så mange dyr? Vil båten flyte uansett hvor mange dyr som er ombord?

 

Flyte og synke

  • Hvordan kan en stokk flyte når en liten stein synker?
  • Hva skal til for at noe kan flyte?
  • Kan noe flyte i luft?

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og still åpne spørsmål som f.eks.: Hva gjorde vi her? Kan vann flyte på vann? Hvorfor flyter en isbit i vann?