Møt Professor Kjemikus

Natur, miljø og teknologi
Førskole
Varighet ca. 45-60 minutter

I denne aktiviteten tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og jobber med å legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener. Barna jobber praktisk med å utforske kjemiske fenomener og reaksjoner. De vil eksperimentere, samtale og reflektere over hvordan ulike stoffer reagerer med hverandre.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

 

Under besøket

Professor Kjemikus har ryddet på laboratoriet, og funnet to bokser med stoffer han ikke vet hva er. Barna skal hjelpe han med å finne ut av dette ved hjelp av ulike eksperimenter. Barna må bruke sansene sine til å observere hva som skjer når de blander stoffene med hverandre eller f.eks. vann. I denne aktiviteten spiller vi på barnas nysgjerrighet og bruker det de lurer på til å forske.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Gullhår og de tre bjørnene

Fortell eventyret om «Gullhår og de tre bjørnene». I eventyret bruker Gullhår flere ulike sanser for å finne ut av hva hun liker best. Bruk eventyret som utgangspunkt for samtale om sansene våre. Snakk med barna om hvilke sanser vi har, hvilken informasjon vi kan få fra sansene våre, og når vi har bruk for de ulike sansene.

Aktiviteter til forarbeid

Brusvulkan

La barna se hva som skjer når du putter mentos i brus!

Du trenger: 

  • Sukkerfri brus (f.eks. Cola zero)
  • Mentos

Snakk med barna om hva de tror kommer til å skje før du utfører eksperimentet. Pass på at barna holder god avstand til brusflasken, bruk gjerne vernebriller. Putt et par mentos i brusflasken og se hva som skjer! Spør barna hva som skjedde. Hva så de? Hva hørte de? Kjente de noe?

Snakk gjerne om at det skjedde en reaksjon når du blandet de to stoffene. Vet barna hva en reaksjon er? Hvilke typer reaksjoner kjenner barna til?

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og still åpne spørsmål som f.eks.: Hva gjorde vi her? Hvilke sanser brukte vi for å finne ut av hvilket stoff det var?