Lek og lær med luft og lyd

Natur, miljø og teknologi
Førskole
Varighet ca. 45-60 minutter

I denne aktiviteten tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og jobber med å legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener. Barna jobber praktisk med å utforske fysiske fenomener knyttet til luft og lyd. De vil eksperimentere, samtale og reflektere over egenskaper ved luft og lyd.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna arbeider i grupper på to til fire. Vi ønsker at barna er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter besøket med å snakke om luft og lyd, og lager lyder med ballonger og leker trær i vinden. Vi lager ballongbiler og luftraketter.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Luft

 • Hva er luft?
 • Hvordan kan vi kjenne lufta vi har rundt oss?
 • Kan luft bevege seg?
 • Hvor stor plass tar luft?

Lyd

 • Hva er lyd?
 • Hvorfor hører vi?
 • Er det noen av barna som har hørt ekko av sin egen stemme?

 

Grubletegning

Se på denne grubletegningen og la barna diskutere:

Ballong

Vind

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og still åpne spørsmål og la barna undre seg videre.