Littlebitsverksted

Natur, miljø og teknologi
Førskole
Varighet ca. 45 minutter

I denne aktiviteten tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og jobber med å legge til rette for at barnas nysgjerrighet og kreativitet legges til grunn for læringsprosessen. Barna får jobbe kreativt og skapende med å blande teknologi og tradisjonelt håndverk. Barna får anledning til å være kreative ved å bruke ulike materialer og teknologi til å skape ulike figurer innenfor gitte rammer.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

Kunst, kultur og kreativitet

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

 

Organisering og lærerens rolle

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna arbeider i individuelt, men sitter sammen i grupper på  fire. Vi ønsker at barna er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Aktiviteten går ut på at barna skal lage hver sin modell. Eksempelvis en hånd som kan vinke eller kile, eller et dyr med lysende øyne eller veivende armer. Barna får velge mellom noen figurer og må bestemme seg for hva de vil lage. Deretter diskuterer de sammen for å finne ut av hva de må gjøre for å få modellen til å fungere slik de ønsker. Barna lager så modellene sine med ulike materialer, og får utdelt et utvalg LittleBits. LittleBits er et sett elektroniske komponenter – motorer, lys, brytere m.m. som kan brukes til å gjøre modellen med «levende».

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Elektronikk

  • Hva slags elektronikk kjenner vi til?
  • Hva gjør en av/på bryter?
  • Hva gjør en dimmer eller volumknapp?
  • Hvor kommer lyset i en lommelykt fra?

Aktiviteter til forarbeid

Lys

Få en lysdiode til å lyse ved hjelp av et knappebatteri. Fest den til en liten ball og kast til hverandre i mørket.

Etterarbeid

Barna får med modellen sin tilbake til barnehagen, men ikke LittleBitsene. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket, og bruk de som utgangspunkt for diskusjon når dere er tilbake i barnehagen. Still åpne spørsmål som for eksempel: Hva gjorde vi her? Hvorfor lyser det? Hva er det som setter i gang bevegelsen? Hva gjør de ulike delene? Osv.