Programmering med Bee-Bot

Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Førskole
Varighet ca. 45-60 minutter

I denne aktiviteten tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og jobber med å legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på teknologoi og problemløsning. I programmeringen av biene får barna oppleve en kombinasjon av lek, læring, utforsking og mestring. Barna må undersøke og prøve ut for å forstå hvordan biene fungerer og hvordan man får de til å gå dit de skal. Dette skaper en innsikt i hvordan dagens programmeringsteknologi fungerer.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Antall, rom og form

  • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna arbeider i grupper på to til fire. Vi ønsker at barna er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med å introdusere kort hva programmering og Bee-Boter er, og gjør noen øvelser med analog programmering. Gruppene får utlevert Bee-Boter, en matte og en bunke kort med ulike blomster på. Deretter skal de etter tur trekke blomsterkort, og programmere bien til å kjøre til blomsten de trekker. Barna oppfordres til å hjelpe hverandre med å programmere og bruke ulike problemløsningsstrategier.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Programmering

  • Har barna hørt om programmering?
  • Hva skjer når man trykker på en fjernkontroll og TV skifter kanal?
  • Hvordan vet en fjernstyrt bil hva den skal gjøre?

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og still åpne spørsmål som f.eks.: Hvilke beskjeder måtte bien ha for å flytte seg dit du ville?