Stjerner og planeter

Naturfag
5.-7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

Denne aktiviteten hører til kjerneelementene «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «jorda og livet på jorda». Vi søker å øke elevenes forståelse for hva som er nødvendig for livet på jorda, og hvordan vitenskapen lager modeller for hvordan det er andre steder i verdensrommet. Ved å forstå jorda bedre vil elevene bli bedre i stand til å ta bærekraftige valg for fremtiden.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

  • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

 

Under besøket

Aktiviteten starter med en utforsking av hvordan døgn, måneder, år, månefaser og årstider oppstår ved hjelp av skalamodeller av jorda, månen og sola. Deretter legger vi ut på en reise i astroamfiet vårt. Vi besøker ulike planeter og måner og snakker om hvordan forskere studerer verdensrommet for å finne ut hvordan det er på andre kloder, og om hva som skal til for at det kan finnes liv der ute i universet.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hvilke himmellegemer kjenner dere til i solsystemet?
  • Hvilke av disse har dere sett med deres egne øyne?
  • I tidligere tider trodde de fleste at sola var liten og gikk over jorda om dagen og under den om natta. Hvordan kan vi vite at det ikke stemmer?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Månefaser

Observer månen noen ulike dager i forkant av besøket, for eksempel tre ganger med 2-3 dagers mellomrom. Hvordan endrer månen utseende? Kan dere se at månen flytter seg i forhold til stjernene? Hvis månen ikke er helt full, er det en side som er mer opplyst enn den andre. Vender den opplyste siden mot sola eller vekk fra sola?

Himmellegemer

denne siden kan du få en oversikt over når du kan se de forskjellige himmellegemene fra der du er. Se hvor mange du kan få øye på. Noen er antageligvis oppe bare om natta, men har du flaks kan du se flere.

Etterarbeid

Klassen kan fortsette å studere verdensrommet i gratisprogrammet Stellarium.

En ting det kan være vanskelig å forstå, er størrelsen på solsystemet. Vanligvis når en lager en modell, plasseres sola og planetene veldig mye nærmere hverandre enn de skulle vært. Hvorfor det? Prøv å lage modeller av sola og planetene der størrelsene er korrekte i forhold til hverandre, og se hvor langt unna hverandre de må være for at avstandene blir korrekte i forhold til størrelsene.
Et annet alternativ, er å kode bevegelsen til sola, jorda og de andre planetene i et program som f.eks. Scratch. Ta kontakt med DuVerden om dere ønsker tips.