Robotball

Naturfag
5-7.trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «teknologi» og «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter». Elevene skal lære hvordan teknologiske prinsipper brukes til å programmere en fjernkontroll og en mottaker som styrer en bil. Elevene får erfaring med hvordan deres valg påvirker hvordan teknologien fungerer, og må gjennom praktisk arbeid løse utfordringene som får bilen til å gjøre slik de ønsker.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 10. trinn

Naturfag

  • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i par før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Økta starter med en introduksjon om hvordan sendere og mottakere virker sammen. Gruppene får så utdelt hver sin bil og micro:bit som skal programmeres som en fjernkontroll. Hvis klassen har valgt å ha med kunst og håndverk som en del av opplegget får de designe sine egne verktøy som kan hjelpe bilen å vinne robotball-kampene. Vi avslutter med en engasjerende kamp robotball.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva er radio?
  • Hvordan fungerer bluetooth? Hva slags utstyr bruker bluetooth?
  • Hva slags beskjeder er lurt å sende fra en fjernkontroll til en fjernstyrt bil?