Professor Organikus

Naturfag
5. - 7. trinn
Ca 75 minutter

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene med kjerneelementene «kropp og helse» og «naturfaglige praksiser og tenkemåter».

Elevene får utforske ulike organer og organsystemer gjennom ulike praktiske aktiviteter. Noen av aktivitetene vil også inneholde eksempler på ekte organer. Vi ser også på funksjonen til noen av organene ved bruk av modeller og andre presentasjonsformer.

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
  • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten. Elevene arbeider for det meste sammen i grupper på 3-4  stykker. Det kan være en fordel dersom elevene er delt inn i grupper på forhånd.

Under besøket

Vi starter med å snakke litt om hva elevene vet om organer og organsystemer, hvilke organer de kjenner til og deres funksjoner. Så snakker vi litt om bruka av modeller i naturfag og elevene får lage og utforske en modell som skal etterligne lungene.

Videre jobber elevene i grupper med noen ulike aktiviteter, blant annet en med en torso med en del organer som skal identifiseres og plasseres og en modell som viser hvordan menneskets kretsløp virker. Vi vil også se på noen ekte organer som elevene får mulighet til å utforske.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva er et organ?
  • Hvilke organer kjenner elvene til fra tidligere?
  • Hvordan bidrar disse til noen av kroppens funksjoner?
  • Trenger vi alle organene vi har eller kan vi klare oss uten noen av de?
  • Hva er et organsystem?
  • Kjenner de til noen ulike organsystemer?

 

Mulige ressurser:

NRK har laget en dokumentarserie for barn som omhandler kroppens fantastiske organer, «Den magiske kroppen» heter den og flere av disse episoden kan egne seg til forarbeid og som inspirasjon. Hver episode omhandler typisk ett organ. Noen episoder som kan anbefales er:

 

Grubletegning:

Eksempel på grubletegning til bruk når man snakker om temaet:

Å stå på hodet (blodsirkulasjon og hjertet)

 

Etterarbeid

I utstillingen på senteret har vi et visualiseringsbord, her kan elevene utforske et eksempel på en menneskekropp og se på noen av de ulike organene. Tilbake på skolen kan gruppene dele erfaringer fra besøket og snakke om det de opplevde.

Dersom man ønsker å jobbe videre med ett eller flere organer kan man f.eks. utforske hjertet og dette med puls/hjerterytme mer. Hva er hvilepulsen til elevene, hva gjør at pulsen øker, hva er makspuls, osv. Man kan også jobbe mer med hjernens funksjoner og utforske noen av sansene våre f.eks.