Noen konsekvenser av økt drivhuseffekt

Naturfag
5. - 7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenktemåter» og «jorda og livet på jorda». Elevene jobber praktisk og utforskende og gjennom utforsking, sansing og erfaring lærer de å forstå verden omkring seg og naturfaglig teori. Gjennom tre ulike praktiske forsøk får elevene kjennskap til noen konsekvenser av økt drivhuseffekt på havet og livet i havet.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

  • ​skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
  • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med å diskutere hva økt drivhuseffekt innebærer og hvorfor vi har utfordringer knyttet til drivhuseffekt i dag. Deretter får elevene gjøre forsøk som gjør at de ser hvordan økt drivhuseffekt smelter is og hvordan dette øker havnivået på to ulike måter. Deretter gjør vi et forsøk som ser på havforsuring og hvordan dette kan påvirke livet i havet. Det er viktig for oss at dette opplegget ikke er laget for å skremme elever, så vi avslutter med en diskusjon om hva som kan gjøres for å forsøke å bremse den utviklingen forskningen viser at er sannsynlig.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Drivhuseffekten

  • Hva er drivhuseffekten?
  • Hvordan hadde det vært jo jordkloden om vi ikke hadde hatt noen drivhuseffekt her?
  • Blir alle påvirket likt av økt drivhuseffekt?

Klima og miljø

  • Hva er klima?
  • På hvilke måter påvirker mennesker miljøet og naturen?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Temperaturmåling

Mål temperaturen inne i og utenfor en glassbeholder (vase, glassmugge e.l.) som står i sola, der åpningen er dekket av plastfolie. Er det ikke sol, bruk en arbeidslampe. Sjekk om det er noen temperaturforskjeller og prøv å få barna til å forklare forskjellene.

Sovepose

La elevene jobbe tre og tre. En elev ligger i en sovepose eller under en dyne, mens en elev ligger uten å være tildekket. Elev nummer tre måler temperaturen på overflaten av begge elevene. Hvorfor er temperaturen forskjellig i de to tilfellene? Hvor kommer varmen fra?

Kort fortalt om drivhuseffekten

Etterarbeid

Se om dere finner flere konsekvenser enn de vi har gått igjennom i opplegget her. Det kan være for enkelte arter eller steder i verden. Elevene lurer også gjerne på om isbitene smelter raskere i saltvann eller ferskvann så dette er også en utforskende aktivitet som passer godt etter besøket. Se om dere klarer å forklare hvorfor det er forskjell.