Læringsløype Teknologi

Naturfag og samfunnsfag
5-7.trinn
Ca 60 minutter

I denne aktiviteten jobber elevene med kjerneelementene «undring og utforsking», «teknologi» og «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» ved å bruke utstillingen vår. Elevene arbeider praktisk ved å utforske og prøve å forstå ulike teknologiske prinsipper og virkemåter, og hvordan dette har bidratt til utvikling av samfunnet. Elevene må diskutere og reflektere sammen i gruppa for å finne svar på oppgavene de får.

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

Kompetansemål etter 7.trinn

Naturfag

  • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Samfunnsfag

  • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes. Det er lurt om dere har snakket litt om hva ordet «teknologi» betyr.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva tenker dere når dere hører ordet teknologi?
  • Hva slags ulike former for teknologi har dere hørt om? (Datateknologi, bioteknologi)