Kreativt oppfinnerverksted

Naturfag, kunst og håndverk
5. - 7. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi tverrfaglig med naturfag og kunst og håndverk. Vi blander kjerneelementet «teknologi» fra naturfag med kjerneelementene «håndverksferdigheter» og «kunst- og designprosesser» fra kunst og håndverk. Elevene jobber praktisk og skapende med å blande teknologi og tradisjonelt håndverk for å visualisere fremtidens ideer og løsninger. Når de bygger sine modeller vil vi se på nye, miljøvennlige løsninger og bruk av bærekraftige materialer.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kunst og håndverk

 • bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktivteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i grupper på ca. tre elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Gruppene skal designe hver sin robot som kan løse en fremtidsrettet utfordring. Etter en introduksjon trekker hver gruppe noen tilfeldige kort som sier noe om formen og funksjonen til roboten deres. Hver elev drodler så litt for seg selv og kommer opp med ideer til en robot som bruker minst et kort fra hver kategori. Gruppa skal så diskutere i fellesskap og komme frem til et felles design.

Basert på designet skal gruppen bygge en modell som de skal presentere for de andre gruppene. Elevene får diverse gjenbruksmaterialer samt et utvalg LittleBits til å bygge med. LittleBits er et sett elektroniske komponenter – motorer, lys, brytere m.m. som kan brukes til å gjøre roboten mer «levende».

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Elektronikk

 • Er det noe elektronikk på skolen?
 • Hva gjør en av/på bryter?
 • Hva gjør en dimmer eller volumknapp?
 • Hvor kommer lyset i en lommelykt fra?
 • Hva slags bevegelser utføres i en drill eller i en kjøkkenmaskin?

 

Grubletegning

Diskuter det grublerne sier. Hvem er dere enige og uenige med?

 

 

 

Aktiviteter til forarbeid

Få en lysdiode til å lyse ved hjelp av et knappebatteri. Fest den til en liten ball og kast til hverandre i mørket.

Elektromagnet

Lag en elektromagnet ved å surre en ledning rundt en spiker og koble endene til et vanlig AA-batteri.

Lag et sitronbatteri

Fest en bit kobbertråd til en galvanisert spiker (dvs. en spiker dekket av sink) og stikk spikeren i en sitronbåt. Fest den andre enden av kobbertråden til neste sitronbåt. Hvor mange sitronbåter må dere koble i serie for å få en lysdiode til å lyse? (Bruk røde, grønne eller gule lysdioder, de krever lavest spenning.)

Etterarbeid

Elevene får med oppfinnelsene tilbake til skolen, men ikke elektronikken. Ta bilder av elevgruppen din underveis i besøket og bruk disse som utgangspunkt for klassediskusjon. Still åpne spørsmål som for eksempel: Hva gjorde vi her? Hvorfor lyser det? Hva er det som setter i gang bevegelsen? Hvilken funksjon har de ulike tingene?