Møt Professor Kjemikus

Naturfag
1.-2. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter» og «energi og materie». Elevene får være med inn på laboratoriet til professor Kjemikus, hvor han har et oppdrag til dem. Det er to ulike stoffer professor Kjemikus ikke vet hva er, og han trenger hjelp av elevene til å finne ut hvilket ukjent pulver og hvilken ukjent væske han har funnet under opprydning på laboratoriet. Vi starter med å se på hvilken reaksjon vi får når vi blander stoffene, deretter får elevene selv komme med forslag til hvilke stoffer det kan være og hvordan vi kan finne ut av dette.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 2. trinn

Naturfag

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene jobber i grupper på ca. seks. Elevgrupper på maksimalt 24 er anbefalt. Klasser på over 24 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden. Ettersom denne aktiviteten spiller på elevenes nysgjerrighet er det viktig at lærerne ikke prøver å hjelpe elevene med å finne svaret på hvilke stoffer det er snakk om, dette kommer vi frem til i løpet av økta.

 

Under besøket

Aktiviteten starter med at professor Kjemikus presenterer stoffene og oppdraget for elevene. Professoren forteller at det skjer noe interessant når vi blander dem. Vi prater litt om sikkerhet på laboratoriet før elevene selv får prøve. De starter med å blande fargede prøver av væsken i bakker med pulveret, og får se hvordan det bruser og blir fine mønstre. Deretter bruker vi ulike sanser eller forskningsmetoder for å finne ut hvilke stoffer dette dreier seg om.

Aktiviteten er lagt opp til at vi følger elevenes forslag og utfører ulike eksperimenter for å vise egenskaper ved stoffene som elevene er nysgjerrige på. Dette kan være å lage vulkaner, finne egenskaper ved gassen som dannes, se på hvordan ulike væsker reagerer med pulveret eller hvordan ulike pulver reagerer på væsken. Professor Kjemikus er med som veileder og stiller elevene spørsmål som skal gjøre at elevene får utforsket de tingene de selv er nysgjerrige på.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva forbinder elevene med kjemi?
  • Hvilke ting kan skje når man blander to ulike ting?
  • Hvordan kan dere finne ut av om noe dere tror faktisk stemmer?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Bland ulike kjente stoffer

Forsøk å gjøre noen eksperimenter der man blander produkter elevene kjenner til. Forsøk å blande melk og cola, mentos og cola eller lignende.

Oppvasksåpe - magisk ingrediens

Oppvasksåpe virker på en spesiell måte. Ha vann i en skål, dryss litt pepper oppi. Ta litt oppvasksåpe på en finger, og putt fingeren ned i vannet.

Ha litt konditorfarge i en skål med melk, se hva som skjer når man drypper en dråpe oppvasksåpe oppi.

Etterarbeid

DuVerden har utarbeidet en mal for skriving av rapport fra aktiviteten. Vi anbefaler at rapporten skrives og danner grunnlaget for en oppsummering av denne delen av besøket på DuVerden.

Kan klassen finne andre indikatorer og fortsette arbeidet? Noen forslag kan være å bruke blåbær eller nypete. Det går også an å bruke rødkålsaft eller andre stoffer man finner på skolen eller hjemme til å prøve å få frem enda flere eller tydeligere farger enn det vi fikk på DuVerden. Ofte foreslåes det at ett av stoffene er bakepulver. Test ut å lage vulkaner med bakepulver og eddik, og med natron og eddik. Er det noen forskjell? Hva er egentlig bakepulver? Man kan også bruke andre stoffer til å blåse opp en ballong. Forsøk å blåse opp en ballong med en blanding av gjær, vann og sukker.