Kreativt oppfinnerverksted

Naturfag
1.-2. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi tverrfaglig med naturfag og kunst og håndverk. Vi jobber med kjerneelementet «teknologi» fra naturfag og kjerneelementene «håndverksferdigheter» og «kunst- og designprosesser» fra kunst og håndverk. Elevene jobber praktisk og skapende med å blande teknologi og tradisjonelt håndverk for å visualisere fremtidens ideer og løsninger. Når de bygger sine modeller vil vi se på nye, miljøvennlige løsninger og bruk av bærekraftige materialer.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 2. trinn

Naturfag

 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

Kunst og håndverk

 • bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktivteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i grupper på ca. tre elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Aktiviteten går ut på at gruppene skal designe hver sin oppfinnelse. Etter en introduksjon trekker hver gruppe tre tilfeldige substantiv-kort, pluss tre verb-kort. Hver elev drodler litt for seg selv og kommer opp med ideer til en oppfinnelse som bruker minst et kort fra hver kategori. Gruppa skal så diskutere i fellesskap og komme opp med et felles design. De skal deretter bygge en modell basert på designet som de skal presentere for de andre gruppene. Til å bygge med får de tilgang til diverse gjenbruksmaterialer samt et utvalg LittleBits. LittleBits er et sett elektroniske komponenter – motorer, lys, brytere m.m. som kan brukes til å gjøre oppfinnelsen mer «levende». Hver gruppe skal lage en oppfinnelse som de skal vise frem til resten av klassen.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Elektronikk

 • Er det noe elektronikk på skolen?
 • Hva gjør en av/på bryter?
 • Hva gjør en dimmer eller volumknapp?
 • Hvor kommer lyset i en lommelykt fra?
 • Finnes det noen elektriske apparater som gjør at ting går rundt?

 

Grubletegning

Diskuter det grublerne sier. Hvem er dere enige og uenige med?

 

 

Aktiviteter til forarbeid

Lys

Få en lysdiode til å lyse ved hjelp av et knappebatteri. Fest den til en liten ball og kast til hverandre i mørket.

Elektromagnet

Lag en elektromagnet ved å surre en ledning rundt en spiker og koble endene til et vanlig AA-batteri.

Lag et sitronbatteri

Fest en bit kobbertråd til en galvanisert spiker (dvs. en spiker dekket av sink) og stikk spikeren i en sitronbåt. Fest den andre enden av kobbertråden til neste sitronbåt. Hvor mange sitronbåter må dere koble i serie for å få en lysdiode til å lyse? (Bruk røde, grønne eller gule lysdioder, de krever lavest spenning.)

Etterarbeid

Elevene får med oppfinnelsene tilbake til skolen, men ikke elektronikken. Ta bilder av elevgruppen din underveis i besøket og bruk disse som utgangspunkt for klassediskusjon. Still åpne spørsmål som for eksempel: Hva gjorde vi her? Hvorfor lyser det? Hva er det som setter i gang bevegelsen? Hvilken funksjon har de ulike tingene? Osv.