Kildesortering

Naturfag, samfunnsfag
1.-2. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «jorda og livet på jorda» i naturfag, og «bærekraftig samfunn» i samfunnsfag. Elevene jobber praktisk og utforskende. Gjennom undring, utforsking og diskusjon trenes elevene i å se sammenhenger og forstå verden rundt seg. Elevene skal utforske hva kildesortering innebærer ved å gjøre praktiske sorteringsaktiviteter. Det elevene erfarer gjennom disse aktivitetene kan overføres til større sammenhenger og skal bidra til å skape en forståelse av hva som skjer med avfallet vårt.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 2. trinn

Naturfag

  • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

Samfunnsfag

  • utforske og gi eksempler på hvordan mennesker påvirker klimaet og miljøet, og dokumentere hvordan påvirkningene kommer til syne i nærmiljøet

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i grupper på tre. Elevgrupper på maks 30 er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles inn i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med å snakke om hva avfall er, og hvorfor vi sorterer avfallet vi kaster. Elevgruppene vil få i oppgave å skille ut tre ulike stoffer fra en blanding. Deretter diskuterer vi betydningen av å kunne skille stoffer fra hverandre, når de ikke lenger er en blanding kan de anvendes på nye måter. Elevene vil deretter få en rangeringsoppgave hvor de må diskutere og argumentere for hvilke tiltak de mener er best for miljøet. Avslutningsvis vil vi ha fokus på emballasje. Hva er emballasje? Og hvorfor har vi det? Elevgruppene får utdelt  ulike typer avfall, og skal sammen finne ut av i hvilken «dunk» de vil kaste det. Til slutt oppsummeres økten. Elevene skal kunne si noe om hvorfor det er viktig å sortere avfall, hva emballasje er og hva de selv kan gjøre for å bidra til en god avfallshåndtering.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Sortere og rangere

  • På hvilket måter kan vi sortere ulike ting?

Avfall

  • Hva er avfall, og hvordan kan vi sortere avfallet vårt?
  • Hva er emballasje?
  • Hva kan man gjøre for å lage mindre avfall?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegning til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Sortering

Klassen kan trene på å sortere og rangere. Sortering kan gjøres etter ulike kriterier. Elevene kan f.eks. sortere steiner eller legoklosser etter farge, størrelse eller form. Å rangere noe kan gjøres etter samme kriterier, bare at man nå gir kriteriene en verdi. F.eks. kan elevene rangere steiner etter størrelse fra minst til størst, eller form fra hard til myk.

Emballasje

Det er en fordel om elevene har diskutert hva avfall er, og hvordan man kan sortere avfallet. Mye av avfallet vårt er emballasje. Hva har elevene sett i f.eks. matbutikken som har emballasje? Hva kan emballasje være laget av? Hvorfor har noen produkter emballasje? Her kan man diskutere hva som er verst av å f.eks. kaste mat fordi den har blitt dårlig, eller kaste emballasje fordi de fleste matvarer er pakket inn i emballasje som skal forlenge holdbarheten. Finnes det produkter som er pakket inn i unødvendig emballasje? Hvorfor har f.eks. et tegneserieblad emballasje?

Etterarbeid

Toppen av avfallshierarkiet viser at det å lage mindre avfall og å bruke ting om igjen er det beste for miljøet. Er det noe klassen kan gjøre sammen for å lage mindre søppel på skolen?

Har skolen eller elevene søppel som kan brukes på nytt? F.eks. kan man lage fine blyantholdere eller blomsterpotter av metallbokser som elevene kan dekorere. Man kan tegne øyne og munn og lage morsomme ansikt på boksene. Det finnes utallige kreative og spennende ideer til gjenbruk på nettet. Hva med å lage et smykke eller trofè av metallsøppel?