Hvilken frukt smaker søtest?

Naturfag
1.-2. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter», «energi og materie» og «kropp og helse». Elevene jobber praktisk og utforskende og gjennom utforsking, sansing og erfaring lærer de å forstå verden omkring seg og naturfaglig teori. Spesielt ser vi på hvordan kroppens sanser virker sammen for å gi oss en oppfatning av smak. Aktiviteten fungerer som en første introduksjon til den vitenskapelige metode og hvordan vitenskapen jobber med å skaffe oss kunnskap om stoffer og naturfenomener.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 2. trinn

Naturfag

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
  • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i grupper på tre stykker. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med å diskutere sanser og hva det betyr at noe er surt og søtt. Elevene får så smake på to væsker i ytterpunktene søtt/surt. Her får vi også diskutert at disse to ordene har ulike betydninger i ulike sammenhenger. Elevene blir så bedt om å rangere fem ulike typer frukt etter hvor søte de er uten å smake på dem. Vi sammenligner rangeringen til de ulike gruppene før vi prater om hvordan vi kan sjekke om hypotesene deres stemmer. Her blir det også naturlig å snakke om de ulike sansene og hva elevene vet om disse. Deretter får elevene utlevert smaksprøver på fruktene og gruppene rangerer frukten nå som de har mer informasjon. Vi avslutter med å sammenligne resultatene med hypotesen og forsøker å komme med en konklusjon om hvilken frukt som er søtest.

Allergener: Sitrusfrukter, eple, pære og banan

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Smaker

  • Hva er smak?
  • Hvilke smaker finnes det?
  • Hva betyr det at noe er surt og søtt?
  • Hvorfor er ting sure og søte?

Hypoteser

  • Hvordan kan vi finne ut om ting vi tror stemmer?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Sortering

Øv på å sortere og rangere ting etter f.eks størrelse og vekt. Her kan det være fint å knytte den tyngste til tallet 1 og nest tyngste til tallet 2 eller lignende. Man kan også rangere helt subjektive ting som «Hvilket flagg er finest?» eller lignende. Her vil det være en fordel å samle inn og sammenligne resultatene fra hele klassen.

Blindsmaking

Forsøk å gjøre en blindsmaking og se om elevene klarer å smake forskjell på to ulike typer frukt med bind for øynene. Øv på å forklare hva noe smaker.

Etterarbeid

Har elevene andre frukter eller matvarer de vil utforske om er sure eller søte? Her kan man også trekke inn andre smaker. Elevene har nå et forhold til vitenskapelig metode og det kan være andre ting elevene også vil utforske. Besøk gjerne nysgjerrigper.no for flere tips til ting å utforske og meld dere gjerne på Nysgjerrigper-konkurransen.

Elevene kan også gjenta forsøket mens de holder seg for nesen når de smaker på fruktene. Får de samme resultat? Hva om de har bind for øynene og holder for nesen – klarer de nå å smake forskjell på fruktene?