Smittevern

Viktig informasjon om smittevern

  • Alle besøkende og ansatte skal holde 1 meter avstand.
  • De besøkende registrerer seg via QR-kode.
  • Maks antall samtidig besøkende er 150.
  • Adgangskort deles ikke ut til besøkende.
  • Installasjoner som ikke lett kan desinfiseres holdes avstengt.
  • Det er spritdispensere tilgjengelig. De besøkende oppfordres til å bruke disse ved ankomst, ved avreise samt ved besøk i utstilling.
  • De besøkende oppfordres til å følge anvisningene i lokalet og fra personalet.
  • Personer med symptomer på COVID-19 eller symptomer på luftveisinfeksjoner bes om å ikke besøke senteret. Dersom man får symptomer underveis i besøket, må vedkommende forlate DuVerden snarest mulig.
  • Besøkende som får påvist COVID-19 i etterkant av et besøk, oppfordres til å ta kontakt med DuVerden på 98 03 18 58.