Containerlogistikk

Transport og logistikk
VG2
Varighet ca. 120 minutter

Dette undervisningsopplegget er utviklet i samarbeid med skipslogistikk-linjen til USN. Det er i hovedsak rettet mot elever på programområdet for transport og logistikk. Aktiviteten består av et simuleringsspill basert på virkelige situasjoner innen trailer- og skipstransport. Spillets hensikt er å gi elevene en følelse av hvordan trailer og skip skiller seg fra hverandre og hva som er fordelene og utfordringene ved hver type.

 

Kompetansemål etter VG2

Transport og logistikk

  • gjøre rede for utviklingstrekk i norsk samferdselspolikk
  • gjøre enkle økonomiske beregninger for kostnader ved et transportoppdrag
  • gjøre rede for vareflyten gjennom virksomheten og fram til sluttbrukerne

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider fortrinnsvis i grupper på fem, men enkelte grupper på fire går an om antallet ikke går opp. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Elevene jobber gruppevis med et spill som simulerer transport av containere mellom fem havner rundt Skagerrak. Spillet består av to deler – en del hvor containerne fraktes med trailere og en hvor de fraktes med et skip. Hver spiller på gruppa styrer en havn og har sine egne mål og prioriteringer, men elevene vil erfare at uten kommunikasjon og samarbeid vil ingen av dem lykkes. Elevene konkurrerer ikke mot de andre på gruppa, men i stedet konkurrerer gruppene mot hverandre.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Vet elevene ca. når containere ble oppfunnet?
  • Hvordan ble ting transportert før containere ble oppfunnet?
  • Hva er fordeler og ulemper med å frakte containere på trailere?
  • Hva er fordeler og ulemper med å frakte containere på skip?

 

Aktiviteter

Her kan du finne reglene for containerlogistikk-spillet. Det er en fordel om elevene har lest spillereglene på forhånd og gått gjennom dem i klassen.

Etterarbeid

Underveis i spillet noterer elevene ned data om reisetider og avstander basert på de valgene de tar. Etterarbeidet til aktiviteten består av et hefte med regne- og diskusjonsoppgaver basert på disse notatene. Elevene får utdelt heftet på DuVerden og kan jobbe med oppgavene når de er tilbake på skolen.