Algebrasirkel

Matematikk
VG 1P og 1T
Varighet 90-120 minutter

I denne aktiviteten får elevene jobbet med kjerneelementene «utforsking og problemløsing», «resonnering og argumentasjon» og «abstraksjon og generalisering», og særlig med kunnskapsområdet algebra. De får trening i å lete etter mønstre og se sammenhenger og må prøve å uttrykke sammenhengene ved bruk av algebra og formålstjenelige representasjoner. De får også øvelse i å begrunne fremgangsmåter, resonnement og løsninger.

 

Kompetansemål

Matematikk 1P

  • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og bruke dem til utforsking og generalisering
  • tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsing
  • tolke og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform

Matematikk 1T

  • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner, sette opp formler og utforske disse ved hjelp av digitale verktøy

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i grupper på tre-fire. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Etter en felles introduksjon jobber elevene i grupper, og de skal gjennom fire ulike stasjoner, platonske legemer, algebraspill, figurtall og Pytagoras. På stasjonen med platonske legemer skal de bygge de fem platonske legemene og finne en sammenheng mellom hjørner, kanter og sideflater. Algebraspillet er et spill hvor elevene skal kjøre skip i Frierfjorden, og de må bruke algebra for å regne ut hvor langt skipene deres kan bevege seg. Elevene møter en stasjon hvor de skal lage figurtall både med figurer og formler. På stasjonen om Pytagoras skal de både støpe en grunnmur med rette vinkler, vise at Pytagoras stemmer og finne pytagoreiske tripler ved hjelp av sirkler. Når elevene har vært på de ulike stasjonene tar vi en felles oppsummering.

Forarbeid

Det er en fordel om elevene kan grunnleggende algebra før de kommer. Det er ikke utarbeidet noe eget forarbeid fra DuVerden.

Etterarbeid

Her er noen aktiviteter fra mattelist.no, en nettside utviklet av blant annet NTNU og Matematikksenteret. Vi anbefaler å se på oppgaveteksten sammen i klassen, før hver elev får tenke og notere litt alene, og så jobbe sammen i grupper. Avsluttes med en felles oppsummering i klassen. Det er utarbeidet forslag til gode spørsmål å stille underveis.

Algebra på film  (kubikktall)

Terningtårn

Trippel Pytagoras