Dansefest programmering

Musikk
3. - 4. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «utøve musikk» og «oppleve musikk». Elevene må lytte aktivt etter musikkens rytme og virkemidler, og ta dette i bruk når de lager en dans som skal fremføres både digitalt og fysisk.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 4. trinn

Musikk

  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis sammen i par. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i par før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Vi starter med litt dansing sammen i hele klassen, hvor elevene må lytte til musikk og snakke om hvilke bevegelser som skal gjøres. Så går vi over til å programmere en dans på nettsidene til Code Studio. Code Studio bruker kodeblokker til å bygge opp programmer og elvene vil kjenne igjen blokkene fra den analoge delen av aktiviteten. Elevene vil kunne arbeide i eget tempo og med vanskelighetsgraden som passer de ulike parene. Elevene veiledes underveis, men oppfordres til å kommunisere med hverandre og bruke fantasi og musikken til å lage dansen sin.

Vi avslutter økten ved at noen av elevene får vise frem resultatene sine på storskjerm og la klassen danse til – hvis de ønsker.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålet kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Dans og musikk

  • Hvordan lærer elevene seg BliMe-dansen?
  • Hvordan er musikk delt inn i takter og taktslag? Lytt til noen eksempler og prøv å telle underveis. 1-2-3-4. 1-2-3-4.
  • Hvilke andre kjennetegn har vi i musikk, for eksempel vers og refreng?

Roboter

  • Hvor finner vi roboter?
  • Hvordan vet en robot hva den skal gjøre?
  • Hvilke beskjeder måtte vi gitt til en robot hvis vi skulle lært den å danse?

Aktiviteter til forarbeid

Just Dance på YouTube

Søk opp sanger på YouTube ved å bruke Just Dance i søkefeltet, eventuelt kombinert med navn på sanger som elever kjenner. Se gjennom og la elevene danse til videoene.

Etterarbeid

Etter besøket på DuVerden kan elevene jobbe videre med å lage koreografier på Code Studio sin Dansefest, og fremføre i grupper for hverandre. Kanskje klassen sammen kan lage en koreografi som kan vises på et show som vises for hele skolen eller for foresatte?